علت افزایش دوباره مرگ‌های آتش‌نشانی در کشور / افزایش مدت زمان قرنطینه اُمیکرونعضو کمیته علمی کمیته ملی با اشاره به توضیحاتی پیرامون پیک ششم ترس و با تاکید بر اینکه چه مدت قرنطینه امیکرون پنج روز نیست، گفت: بهتر است بیماران به امیکرون حداقل ۱۰ روز تا ۲ هفته قرنطینه بمانند و در این مدت از حضور در کار خودداری باشند. نند.

دکتر مهرداد حق ازلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به نظر می رسد این روند تا یک یا دو هفته آینده ادامه داشته باشد و پس از آن به قله پیک برسیم. در حال حاضر تعداد افزایش یافته و تعداد مرگ و میر از حدود ۲۰ مورد از ۲۰۰ مورد در روز. زز آنجایی که تجربیات جهانی نشان داده است که مدت پیک با امیکرون در سایر کشورها به اندازه پیک دلتا طولانی نبوده است، پس از رسیدن به قله حدودا تا ۲ ۳ هفته در قله میمانیم و بعد به شیب نزولی پیک وارد میشویم.

او تاکید کرد: البته موضوع الزامی، رعایت پروتکل‌ها و تزریق واکسن است. در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها ممکن است در طول عید نوروز هم با بیماری درگیر باشیم که دیگر آن وقت نیست.

وی درباره علت افزایش مجدد موارد مرگ و میر صنعت، در هر صورت افزایش تعداد موارد افزوده به ا تعداد تعداد تا حد زیادی افزایش یافته است و حتی اگر قرار باشد درصد کمی از اینها بدحال شوند، باز شوند.

دبیربورد داخلی کمیته علمی بیان کرد، تاکید کرد: بیشترین مرگ و میر در افراد است که یا واکسن تزریق می شود. همچنین افراد دارای زمینه های بیماری و مصرف داروهایی هستند که سیستم ایمنی را در معرض خطر قرار می دهند

او درباره موضوع تفویض اختیار به ستادهای استانی برای تصمیم گیری پیرامون حضوری یا غیرحضوری شدن مدارس علیرغم افزایش چشمگیر شهرهای قرمز، مشخص کرد: نظر ما این بود که این موضوع به شکل کامل به پایان رسید و پیشنهاد خود را به ستاد کشوری اعلام کرد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جهش امیکرون در کودکان ممکن است باعث بیماری بیشتر شود، بهتر است. زیرا در هر تعداد قابل توجهی از مدارس ما شرایط استاندارد را ندارد زیرا شرایط زیرساخت و مسایل در مدارس استاندارد نیست و همین امر باعث می شود که پروتکل ها وجود نداشته باشد. توصیه کمیته علمی بازنگری مجدد تصمیم‌گیری پیرامون بازگشایی حضوری مدارس است و امیدواریم فعلا حداقل ت

حق ازلی با تاکید بر اینکه موضوع قرنطینه روزه برای امیکرون به هیچ وجه صحیح نیست، اظهار کرد: روزهای اول این نظریه را در این زمینه CDC آمریکا چنین داد و برخی از همکاران ما این موضوع را اعلام کردند و تصمیماتی در وزارت بهداشت گرفته شد که قرنطینه شد. نج روز باشد، اما پس از آن، این موضوع در آمریکا هم بازنگری شد و مدت قرنطینه افزایش یافت. بهتر است مبتلایان به امیکرون حداقل ۱۰ روز تا ۲ هفته قرنطینه بمانند و در این مدت از حضور در مشاغل.

وی درباره تجهیزات بیمارستانی از نظر دارو و تجهیزات، بیان کرد: پروتکلهای درمانی چند هفته قبل مورد بازنگری قرار گرفته و در اختیار مراکز درمانی قرار دارند. ممکن است با توجه به افزایش بار بیماری در برخی از مراکز موقتی پیش آید ولی پشتیبانی می‌شوند. به طور کلی گزارشات نشان می‌دهد که شرایط دارو در مراکز در حال کنترل است و مواد مورد نیاز اولیه مو. تا به امروز گزارش جدی از عدم وجود مراکز درمانی نداشتیم و مراکز در حالت آماده باش قرار دارند.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری