عبداللطیف راشد پنجمین رئیس جمهور عراق شدبر اساس شمارش آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان عراق، عبداللطیف رشید رقیب خود برهم صالح را کنار زد و بر کرسی ریاست جمهوری عراق دست یافت.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری پارلمان عراق، عبداللطیف رشید از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق توانستند ۱۵۷ رای و برهم صالح ۹۹ رای کسب کنند، نه من نتوانستم. تی اکثریت لازم را بدست آورد و نظام انتخاباتی به دور دوم کشیده شد. طبق قانون اساسی عراق، یک نامزد برای ریاست جمهوری باید ۲۲۰ رای کسب کند. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم می رود و سپس ۱۶۵ رای ملاک انتخاب رئیس جمهور خواهد بود.

عبداللطیف رشید ۷۴ ساله که وزیر منابع آب عراق در دولت نوری مالکی بود، سخنگوی حزب ملی کردستان در لندن بود و همچنین از دانشگاه منچستر فارغ التحصیل شد. رشید، باجناق جلال طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق و یکی از رهبران حزب ملی گرا است.

رئیس جمهور توسط دو سوم مجلس نمایندگان انتخاب می شود و برای دو دوره چهار ساله این سمت را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی، رئیس جمهور رئیس جمهور کشور است و او نماد وحدت ملی و استقلال کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و حفظ استقلال، استقلال، وحدت را به عهده دارد. و تمامیت ارضی عراق یکپارچگی بر اساس احکام قانون اساسی.

قاضی مشعل الیاور اولین رئیس جمهور نظام سیاسی جدید عراق بود که در سال ۲۰۰۴ به قدرت رسید و در سال ۲۰۰۵ از سمت خود برکنار شد. پس از وی جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به عنوان رئیس جمهور عراق فعالیت کرد. پس از طالبانی، فواد معصوم از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و سپس جای خود را به برهم صالح داد. صالح از سال ۲۰۱۸ رئیس جمهور عراق است.

در انتهای پیام