عامل اصلی کاهش فرزندآوری فرهنگی استایسنا/ قم جمعیت‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران گفت: هر چند نمی‌توان فرزندآوری از اقتصاد را پذیرفت اما با این وجود عامل اصلی کاهش فرزندآوری فرهنگی است.

شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران، در نشست علمی که با موضوع فرزندآوری و متحول ارزش های خانواده که در سالن های جلسات دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می شود، عنوان کرد: اتفاقی که در جامعه ما رخ می دهد فرزند آوری است که امروز به یک موضوع اصلی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: هر چند نمی‌توان فرزندآوری از اقتصاد را نادیده گرفت اما با این ‌وجود عام.

پاظمی پور بیان کرد: رشد شهرنشینی، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری‌های امروز جامعه ما اکا.

وی با بیان این که فرزندآوری در ایران با سن ازدواج رابطه معکوس دارد، تصریح کرد: هراندازه سن اکادو.

کاظمی پور تاکید کرد: درگذشته و در دهه اول انقلاب شاهد افزایش فرزندآوری بودیم که از سال ۶۸ با اصلاح قانون فرزندآوری شاهد کاهش فرزندآوری بودیم و در ادامه در اوایل دهه ۹۰ اندکی آمار فرزندآوری بهتر شد; اما دوباره روند نزولی به خودش گرفت.

وی افزود: بر اساس مطالعات و تحقیقاتی که در آیند ما شاهد کاهش رشد جمعیت و تبدیل شدن آن به آن هستیم.

جمعیت شناس و عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران با بیان این که شاخص فردگرایی در جوانان بیشتر است، تاکید کرد: سن ایدهآل دختران برای ازدواج ۲۰ است که در سن بالای ۲۵ الی ۲۶ سال محقق می شود و نکته مهمتر این است که فاصله ازدواج تا فرزندآوری پنج سال است.

وی توضیح داد: در فرصت‌های طلایی محل قرار داریم که با تصمیم‌گیری درست می‌توانیم از رشد جمعی کم کنیم.

کاظمی پور با بیان این که خانواده ها تغییر ساختاری داشته اند و به کیفیت فرزندان برای والدین مهم است، اظهار کرد: تجملگرایی و مادیگرایی بیداد می کند و بر رشد جمعیت هم تاثیر می گذارد تا جایی که در لایه های جامعه های بالا تجمل گرایی این موضوع را در بدن به رخ رخ می دهد. می دهد.

وی اقتصاد موضوع را نیز مهم برشمرد و گفت: در زمینه اقتصادی باید امنیت اقتصادی شکل بگیرد و این مهم باشد

انتهای پیام