عامل اصلی ایجاد یک ورزشکار چیست؟ایسنا/ خوزستان فیزیولوژیست ورزشی به بررسی انتخاب عمده در یک ورزشکار پرداخت.

سلیم شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: گاها برای فوتبالیست های پیش آمده است که اگر تمرین هایشان با ریکاوری کافی همراه نباشد نتیجه آن احساس حاد در عملکرد فوتبال و کاهش اجرای فعالیت هایشان در میادین ورزشی می شود.

وی بیان کرد: گاهی ورزشکار این اتفاق را از تمرینات ورزشی خود می‌پندارد و به تمرینات ورزشی خود اضافه می‌کند و این وضعیت را بد می‌کند، در حالی که بیشتر موارد، دفع اسید لاکتیک، لاکتات و مواد زائد از بدن ورزشکار است. .

این فیزیولوژیست ورزشی با بیان اینکه قدرت قدرت و سیستم عصبی را کاهش می دهد، افزود: تجمع اسید لاکتیک و لاکتات در خون و بدن، تشخیص ذخایر گلیکوژن از اسکلتی و بدن، کاهش قند خون، تشخیص فسفوکراتین ناشی از استلرت ها و انفجارهای ی در پی، تجمع پتاسیم بیرون غشاء سلول و داخل مواردی در ایجاد یک ورزشکار در ایجاد م.

وی عنوان کرد: در واقع یکی از موارد مهم سرد کردن، برگشت خون به قلب از اندام های فعال است که این فرآیند در طی سه مکانیزم انجام می شود که می توانم به طور فعال، تلمبه عضلانی و فعال کردن دریچه ها و کانال های سیاهرگ را انجام دهم. طریق دم و بازدم‌های مکر و انجام حرکات کششی خاص و مشارکت انقباض‌های عضلانی تحتانی و کات دیافراگ ی

انتهای پیام