طرح های سرمایه گذاری سواحل پیوست فرهنگی داشته باشدایسنا/گیلان معاون وزیر گردشگری گفت: اگر الگوی سرمایه‌گذاری مشخص در سواحل نداشته باشیم نمی توانیم اثرات اجتماعی و فرهنگی که در پی سرمایه گذاری فراهم می‌شود را مدیریت کنیم لذا طرح‌های سرمایه‌گذاری پیوست فرهنگی خواهند داشت.

علی‌اصغر شالبافیان حسین‌آبادی در ارتباطی مجازی با گردهمایی یک روزه مسئله شناسی فرهنگی اجتماعی سواحل که به همت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار کرد: یک ظرفیت غیر قابل چشم پوشی به نام دریا با بیش از ۵۵۰۰ کیلومتر در اختیار داریم و نکته مهم این است که کمتر از فواید دریا چه فواید منطبق بر اقتصاد دریا یا تاثیرگذاری هایی که به واسطه وجود دریا می توان داشت استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه در سند تحول دولت بحث دریا مورد توجه قرار گرفته، افزود: به عنوان متولیان حوزه گردشگری چند نکته را باور داریم و مورد بررسی قرار دادیم و تمامی دردهایی که در گذشته بیش از دو دهه داریم مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته که چرا اتفاقاتی که می بایست در حوزه استفاده از سواحل و دریا همچنین مدیریت استفاده از سواحل بیفتد، به نتیجه درستی نرسیده است.

شالبافیان با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین آسیب شناسی هایی که به نظر آمده عدم فرماندهی واحد و مدیریت یکپارچه موضوع سواحل بود، گفت: دستگاه‌های مختلف به تناسب ماموریتی که دارند در حوزه ساحل و دریا ورود پیدا کردند اما به نظر می‌رسد هرگونه اقدامی نیاز به قرارگاه و فرماندهی واحد دارد.

وی با بیان اینکه در کنار بقیه موضوعاتی که در مقوله دریا در جای خود مهم است هماهنگی و مدیریت واحد اهمیت بیشتری دارد، افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به این باز می‌گردد که چه الگویی را مد نظر داریم؛ آیا الگوی فعالیت در ساحل را شناسایی کردیم و یا به دنبال کپی برداری بودیم؟!

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: یکی از موارد مورد توجه در سواحل می تواند توجه به مدل الگویی بازار گردشگران مسلمان باشد که نه تنها محدودیت نیست بلکه مزیت رقابتی توسعه‌ای و امکان بهره برداری دارد.

شالبافیان با تاکید بر اینکه به یک هم افزایی بین دستگاه های اجرایی نیاز داریم، گفت: ساحل کشور متعلق به جوامع محلی این مناطق است و در طرح‌های توسعه‌ای ساحل اگر مشارکت جامعه محلی نباشد و دغدغه مندانه در این زمینه حضور پیدا نکنیم طرح های مربوط به ساحل به معنی واقعی کلمه توسعه پایدار نخواهد نداشت.

وی تصریح کرد: به همین جهت اینکه به ساحل چگونه نگاه شود، الگوی فرهنگی اجتماعی ساحل چه باشد و مشارکت جامعه محلی در آن چقدر دیده شود در حوزه ساحل بحث مهمی است که باید در شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد و اگر اقدامات دقیق و سریع صورت نگیرد اقدام مثبت می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود.

شالبافیان با مثبت ارزیابی کردن طرح آزادسازی سواحل افزود: در این طرح حریم دریا به درستی آزاد شد و با این نیت که بتواند محفلی را برای استفاده عموم فراهم کند ولی در سایر موارد از جمله بهداشت عمومی و دفع زباله و برخورد با ناهنجاری ها هم باید جدیت داشته باشیم.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: باید در سواحل سرمایه‌گذاری‌های پایدار صورت گیرد و در همین راستا مجوز صدور سرمایه گذاری را مطرح کردیم که اگر کسی موافقت اصولی از وزارتخانه گرفته مجددا برای تامین زمین به دستگاه های دیگر مراجعه نکند یعنی نقاط قابل سرمایه گذاری به فعالان معرفی شود.

شالبافیان یادآور شد: موضوع مدیریت مالی در سواحل بیشتر در مجامع لازم است بررسی شود و بسترهای سرمایه‌گذاری مشخص را ارائه کنیم. اگر الگوی سرمایه‌گذاری مشخص در سواحل نداشته باشیم نمی توانیم اثرات اجتماعی و فرهنگی که در پی سرمایه گذاری فراهم می‌شود را مدیریت کنیم لذا طرح‌های سرمایه‌گذاری پیوست فرهنگی خواهند داشت.

انتهای پیام