طرح تحول گردشگری بوشهر اجرا شدایسنا/ بوشر شهردار بوشهر گفت: در راستای زیباسازی روستای گردشگری بوشهر، طرح توسعه این روستا با همت سازمان سیما، منظر و محیط سبز بخشداری اجرا می شود.

حسین حیدری روز دوشنبه ۱۱ آبان در جلسه ساماندهی وضعیت دهکده گردشگری بوشهر اظهار داشت: این روستا به دلیل قرار گرفتن در ورودی شهر از اهمیت ویژه ای برای مدیریت شهری برخوردار است و نیاز به حذف دارد. . وضعیت راکد فعلی با استفاده از پتانسیل بخش های مختلف.

وی گفت: با توجه به تغییر فصل و هوای خوب کاشت گل و درخت مناسب با محیط گردشگری بوشهر ضروری است.

حیدری در ادامه گفت: فضای سبز دهکده گردشگری بوشهر نیز وضعیت مناسبی ندارد و باید از این پس بهسازی شود.

وی گفت: دهکده توریستی بوشهر که در مجاورت ساحل نیلگون خلیج فارس قرار دارد دارای مناظر جذابی است که این قابلیت ویژه باید در طرح دکوراسیون روستا دیده شود.

در انتهای پیام