ضمانت شهروندی همراه خود اخذ شهادت دادن معاینه فنی امنیت خودرو برای سفرهای نوروزیسرپرست اجرایی معاینه فنی خودرو ملت همراه خود تاکید بر لزوم بازرسی امنیت خودرو در گذشته اجتناب کرده اند سفرهای نوروزی اظهار داشت: ساکنان همراه خود اخذ شهادت دادن معاینه فنی اجتناب کرده اند امنیت خودرو در سفرهای نوروزی مشخص خواهند شد. ”

عبدالله متولی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا وی همراه خود تشریح لزوم انجام معاینه فنی خودروها در گذشته اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ شهادت دادن معاینه فنی اظهار داشت: برخی اجتناب کرده اند حوادث رانندگی ملت ناشی اجتناب کرده اند سهل انگاری در تعیین مقدار وضعیت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین عیوب فنی خودروها است کدام ممکن است به سادگی قابل اکتسابی است. همراه خود اخذ شهادت دادن معاینه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین.» اجتناب کرده اند نقص فنی خودرو جلوگیری کنید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه همه ساله در ایام نوروز همراه خود ملاحظه به تعدد سفرهای نوروزی شاهد تصادفات تلخ رانندگی هستیم کدام ممکن است متاسفانه در متنوع اجتناب کرده اند اشیا همراه خود جان باختن تعدادی از نفر اجتناب کرده اند هموطنان در کنار است، افزود: امنیت خودرو را در مختصر مدت بازرسی کنید. زمان . را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای تمدید شده مدت {برای حفظ} جان ساکنان عالی نیاز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود بازرسی توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد در تعمیرگاه نمی توان این ضرر را تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برطرف کرد.

بازپرس کاتالونیا یکپارچه داد: تعیین ایرادات خودرو همراه خود از دستگاه شیک اجتناب کرده اند امکانات معاینه فنی ممکن است امنیت بازدید را تضمین تدریجی، جدا از وضعیت موتور سیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمز اشیا فوق العاده عکس نیز موجود است کدام ممکن است قابل دستیابی است حیاتی به تذکر نرسد. آنها را بازرسی کنید، با این حال آنها را بازرسی کنید از هر گونه مشکلی از آنها ممکن است آسیب رسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تصادف تلخ شود. دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن سوزی خودرو، {چراغ های عقب}، بوق خودرو، بالابر شیشه ورودی، کار کردن برف پاک کن، برف پاک کن شیشه ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت کمربند امنیت ویژه به ویژه اجتناب کرده اند در گذشته. بازدید کنید از به طور معمول است این چیزهای به به نظر می رسد آسان در نتیجه اتفاقات عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخ تبدیل می شود.

سرپرست اجرایی معاینه فنی خودروهای ملت علاوه بر این همراه خود ردیابی به اینکه در آزمایشات معاینه فنی تمامی ایرادات فنی خودروهای دارای تجهیزات های شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود استانداردهای روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اعمال ترجیحات خاص تبدیل می شود، تاکید کرد: ذینفع بی نظیر اخذ گواهینامه است. معاینه فنی خودروها نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان خودرو هستند، از جدا از وضعیت بزرگراه ها، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه رانندگی، نقص فنی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند عناصر تصادفات رانندگی است کدام ممکن است به سادگی قابل تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر است. انجام بررسی های بازرسی فنی

وی تاکید کرد: نقص فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نداشتن شهادت دادن معاینه فنی یکی اجتناب کرده اند توضیحات اصلی تصادفات رانندگی در ملت است. بی شک اخذ شهادت دادن معاینه فنی باید به حداقل یک سنت کلی تغییر شود. اجتناب کرده اند ساکنان پیش بینی داریم همراه خود اخذ شهادت دادن معاینه فنی سفری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص به نوروز داشته باشند.

انتهای پیام/