صعود به بارسلونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدایی اجتناب کرده اند لورکوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورتو در لیگ اروپامرحله اول هشتم باقی مانده لیگ اروپا جستجو در صعود کارکنان های بارسلونا، رنجرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتالانتا به مرحله بعد برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در تحریک کردن در اطراف بازگشت مرحله اول هشتم باقی مانده لیگ اروپا چندین دیدار برگزار شد کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند آنها بارسلونا همراه خود نتیجه ۲ بر ۱ میزبان شخصی گالاتاسرای را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف بعد صعود کرد.

آتالانتا {در خانه} بایرلورکوزن را همراه خود عالی گل شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیروزی ۳ بر ۲ {در این} دیدار، در مجموع ۴ بر ۲ پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله بعد صعود کرد. {در این} دیدار سردار آزمون های مهاجم کارکنان سراسری فوتبال ایران اجتناب کرده اند دقیقه ۶۱ وارد پایین از دستگاه شده است.

علاوه بر این در تولید دیگری دیدار مهم پورتو مقابل لیون به جذب می کند عالی بر عالی انگشت کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شکست این دیدار در مجموع ۲ بر عالی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شد.

به این انجمن کارکنان های سردار آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی طارمی هر ۲ {در این} مرحله اجتناب کرده اند لیگ اروپا بردن شدند.

انتهای پیام/