شهید رجایی و باهنر نمونه های خدمت خالصانه به مردم هستندایسنا/ کردستان استاندار کردستان شهید رجایی و بهانر را از مصادیق حکومت داری عنوان کرد و گفت: از جمله درس هایی که از شهید رجایی و شهید بهانر می توان گرفت این است که مدت خدمت و مسئولیت مهم نیست، بلکه نوع حکومت و صداقت مهم است. رفتار و اعتقاد قوی و یکسان سازی حرف و عمل مهم است.

اسماعیل زارعی کوشا امروز هشتم شهریورماه به مناسبت روز کارگر که به همت فرمانداری و بسیج صنفی کارگری با اشاره به آیه نور الله می خواهند انجام شد. و اکنون خداوند نور خود را کامل کرده است، هر چند خلاف اراده دشمن باشد.

وی گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی به ویژه در سال ۱۳۶۰ دشمنان سعی کردند چراغ انقلاب اسلامی را خاموش کنند و از مجمع محور رهبری و شخصیت امام و شانه های اسلام حمایت کردند. انقلاب.

امروز چهل سال از تولد انقلاب اسلامی می گذرد، شاهد تحقق وعده الهی هستیم و انقلاب اسلامی نه تنها مسکوت مانده، بلکه نشان داده است که وابسته به افراد نیست. زری گفت.

وی گفت: همانطور که امام راحل فرمودند ما را بکشید ملت ما به حیات خود ادامه می دهد و واقعاً شهدای آن زمان نهضت انقلابی به پاکیزگی خوب و خون پاک شهدا دست یافتند. ، جناح دشمن از سر انقلاب برداشته و حذف شد.

زارعی کوشا در ادامه به آیه «الذی خلق الموط و الحیات لیبلو کوم ایوک کوم احسن آمله» اشاره کرد و افزود: «فلسفه مرگ و زندگی، فلسفه. نطفه این است که بهترین شما از نظر حسن عمل شناخته می شود، کیفیت این عمل در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می افتد».

وی در ادامه بیان کرد: یکی از درس هایی که از شهید رججی و شهید باهنر می توان گرفت این است که دیری برای خدمت و مسئولیت نیست، بلکه اهمیت نوع حکومت و درستی رفتار و اعتقادات قوی و وحدت است. گفتار و کردار مهم است. . .

استاندار کردستان ادامه داد: همانطور که در حدیث آمده است: «یک ساعت تفکر بهتر از هفت سال عبادت است.» یک دقیقه و یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.

وی ادامه داد: مقایسه امروز برای ما کار سختی نیست و ممکن است در نحوه اداره، رهبری و خدمت دو رئیس جمهور تفاوت هایی وجود داشته باشد.

اسماعیل زارعی کوشا خاطرنشان کرد: اگر خدمتگزار مردم هستیم ابتدا باید رفتار خود را با اراده رهبری و ثانیا با خواست رئیس جمهور تنظیم کنیم.

وی افزود: از تمامی مدیران تقاضا می شود نسبت به تمدید قرارداد و اصلاح نقاط ضعف و تعدیل رفتار خود اقدام کنند زیرا این فرصت اندک در صورت خدمت رسانی مناسب، خدماتی معادل ندارد و بالاترین خدمت، خدمت به مردم است.

در انتهای پیام