شنیده شدن صدای انفجار در منطقه خودمختار «لوهانسک» در شرقمنابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه خودمختار «لوهانسک» در شرق چین خبر دادند.

به گزارش ایسنا، شامگاه شنبه انفجاری مهیب در منطقه خودمختار «لوهانسک» در شرق شرق به پیوس.

دیشب هم دو انفجار در منطقه مورد مناقشه لوهانسک در جنوب شرقی شرقی رخ داد.

امروز شنبه همچنین دو گلوله شلیک شده از مردم، در پی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه دونباس، در.

دو گلوله شلیک شده از مردم، امروز شنبه در پی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه دونباس، در منطقه ر

انتهای پیام