شناسایی اولین مورد تب خونریزی دهنده در کریمه کنگو در چهارمحال و بختیاریایسنا/ چهارمحال و بختیاری رئیس گروه پزشکی دانشگاه شهرکرد در علوم پزشکی از شناسایی اولین مورد تب خونریزی دهنده در کریمه کنگو در این منطقه خبر داد و گفت: اکنون زمان مایت است و این باعث شیوع بیماری می شود. بیماری و همچنین مرگ.”

علی احمدی در گفت وگو با ایسنا، با افشای هویت اولین مورد ابتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در چهارمحال و بختیاری، گفت: ممکن است. از طریق خون. “به آرامی

رئیس گروه علوم بهداشتی دانشگاه شهرکرد تاکید کرد: شهروندان از گوشت های دارای مهر دامپزشکی استفاده کنند و از مصرف گوشت قرمز ذبح شده در اماکن عمومی خودداری کنند و دام ها و عشایر در محل سرویس های بهداشتی باشند. “

وی گفت: اکنون زمان گزش کنه است، این امر باعث شیوع تب خونریزی دهنده در کریمه کنگو در چهارمحال و بختیاری می شود، این بیماری کشنده است.

انتهای پیام/