شف بیش از ۳ تن موادخدر در سیستان و بلوچستان در شبانه روز گذشتهرئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مدیریت کشور از کشف بیش از سه تن انواع مواد مخدر در ۲۴ ساع.

به گزارش ایسنا، سردار مجید کریمی در این باره اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته با اشرف اطلاعاتی و عملیاتی در سیستان و بلوچستان، ماموران مبارزه با مواد مخدر درگیری و مصرف مواد مخدر درگیری و اعتیاد به مواد مخدر، موفق به کشف ۳ تن ۱۱۵ گیلو مواد مخدر گرم از نوع تریاک شدند.

پلیس سایت پلیس و به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در این عملیات و درگیری مسلحانه، در حین دستگیری یکی از سربندهای قاچاقچیان مواد مخدر، توف یک دستگاه خودرو و پلمب پنج باب منزل مسکونی، دارای سلاح های جنگی و مهم از جمله دو قبضه هستند. لاشینکف، یک قبضه گرینوف و بیش از ۲۶۰۰ عدد فشنگ جنگی نیز از مرزچیان، کشف و ضبط شده است.

انتهای پیام