شرایط برای مشاوره مهدکودک در ایام نوروزرئیس بهزیستی استان تهران نحوه بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید اجتناب کرده اند مهدکودک های استان تهران را تشریح کرد.

سمانه روزی در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، وی در خصوص {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بازدید اجتناب کرده اند امکانات در یک روز واحد زمانی بهزیستی استان تهران گفت: همراه خود ملاحظه به شرایط رنگ آمیزی تاج، در زمان به تصویر کشیدن زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجی بازدید کنید “ممنوع” با این حال اجتناب کرده اند تذکر آبیساده بازدیدها “حیاتی “ باید انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان باید سه دوز اجتناب کرده اند واکسن را بدست آمده کرده باشند.

به آموزش داده شده است وی، {در این} بازدید بستگان اشخاص حقیقی بستری شده در امکانات باید کلیه پروتکل های بهداشتی اجتناب کرده اند جمله ماسک، رعایت فضا اجتماعی، ضدعفونی کردن اماکن نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت اطلاعات بهداشتی را رعایت کنند.

رئیس بهزیستی استان تهران همراه خود تاکید بر اینکه بازدید اجتناب کرده اند امکانات نباید به صورت گروهی انجام شود، اظهار داشت: حتی الامکان کمتر از انواع مراجعه کنندگان نباید اجتناب کرده اند ۵ نفر تا حد زیادی شود. یعنی به صورت گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هشدار وارد {اتاق خواب} شوید.

انتهای پیام/