شاهنامه ضدّ زن نیست – ایسنامحمدعلی اسلامی ندوشن می‌گوید: شاهنامه بر خلاف آنچه در نزد چشم ناآشنا شناخته شده است یک کتاب ضد زن ن. در تمام دوران پهلوانی، از سودابه که بگذریم، یک زن پتیاره دیده نمی‌شود. اکثر زنان در شاهنامه نمونه بارز زن تمام‌عیار هستند.

به گزارش ایسنا صفحه منسوب به محمدرضا شفیعی کدکنی در مطلبی به مناسبت جشن سپندارمذگان، با انتشار بخشی از مقاله “مردان” جلال خالقی مطلق درباره | مردگیران | نوشته است: «در ایران کهن، یک جشن بهاری زنان بوده است که در آن روز زنان از آزادی بیشتر دختران بودند و بویژه» دم بخت «به همسرگزینی می‌شوند و از این رو این جشن را» مردگیران «مینامیدند. روز این جشن پنجم اسفند بود. ر بیراه نیست اگر بانوان روشنفکر ایرانی دست کم، کنگره‌ها و جلسات ویژه مسائل زنان را در این روز.

این صفحه همچنین با تقسیم بخش‌هایی از کتاب «آواها و ایماها»ی محمدعلی اسلامی ندوشن بهزه در این مطلب می‌خوانیم: «این زن‌ها هستند که به داستان تراژیک آب و رنگ بخشی‌اند. اگر تهمینه نبود مرگ سهراب آنقدر نگاه و غم‌انگیز جلوه نمی‌کرد. همین‌گونه است مرگ فرود اگر جریره نبود، و مرگ سیاوش اگر فرنگیس نبود، و مرگ اسفندیار اگر کتایون ن سیمای تراژیک زن در شاهنامه به نجیب‌ترین و پاکیزه‌ترین نحو یعنی به عنوان مادر و همسر جلوه می‌کند.

شاهنامه بر خلاف آنچه در نزد چشم ناآشنا معروف است یک کتاب ضدّ زن نیست. در تمام دوران پهلوانی، از سودابه که بگذریم، یک زن پتیاره دیده نمی‌شود. اکثر زنان در شاهنامه نمونه بارز زن تمام‌عیار هستند. در عینی بودن از فرزنگی و بزرگ‌منشی، از جوهر زنانگی و زیبایی نیز به نحوی بهره‌مند می‌شوند. حتی زنانی که خارجی هستند چون با ایران می‌پیوندند، از صمیم قلب ایرانی می‌شوند و جانب نیکی را که جکج می‌کنند.

عشق در شاهنامه در عین برهنگی پاک و نجیب است. رابطه زن و بی‌آنکه به تکلّف و تصنّع گراییده باشد از تمدّن و فرهنگ مرد است.
ما تنها یک مورد می‌بینیم که عشق به کام نمی‌رسد و آن عشقی سهراب به گُردآفرید است.
تنها یک مورد عشق ناپاک و نارواست و آن عشق سودابه به سیاوش است. در چهار مورد از شش مورد، اظهار دلدادگی نخست از طرف زن می‌شود.

ن در شاهنامه برای عشق جسارت بیشتر دارد. این بی‌پروایی به استثنای سودابه به‌هیچ وجه مانع پاکدلی و پاکدامنی نیست.
لطفا تماس خود را از ما دریغ نکنید:
تهمینه به رستم، سودابه به سیاوش، منیژه به بیژن و کتایون به گشتاسب. عشق زال و رودابه در یک زمان می‌شود. در یک مورد مرد در عشق پیشقدم می شود و آن سهراب است.
استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن »

این صفحه نوشته شده است: تا روز پنجم (سپندارمَذروز) از ماه اسفند، جشن باستانی «سپندارمذگان ی ن

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری