شاهای پلیمری در جداسازی گازها


شاهای پلیمری در جداسازی گازها

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، جلسه مجازی آشنایی با فیلدهای تخصصی را برگزا.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، موضوع این جلسه “غشاهای پلیمری در جداسازی گازها” است که با ارائه دکتر افسانه فخار عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پنجم اسفند از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برپا می شود.
علاقه‌مندان برای شرکت در این جلسه و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شناسه @iut_chemical_admins پیام دهند.
انتهای پیام