شاخص مربیان پرورشی در خراسان شمالی پایین است / برگزاری زنگ نمازایسنا / خراسان شمالی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در مربیان پرورشی نسبت به رتبه کشوری پایین.

ابوالقاسم اکبری، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به شاخص مربیان پرورشی در استان پایین، اظهار کرد: بر اساس سطح کشوری در مقطع ابتدایی هر ۳۳۳ نفر یک مربی پرورشی دارند اما در استان هر ۵۰۳ دانش آموز یک مربی پرورشی دارند.

وی با اشاره به اینکه در مقطع متوسطه اول بر اساس سطح کشوری هر ۱۶۹ دانش آموز یک مربی پرورشی دارند، ادامه داد: در این مقطع در شمال هر ۱۷۱ دانش آموز یک مربی پرورشی دارند.

سرپرست آموزش و پرورش خراسان شمالی در ویژه مربیان پرورشی در مقطع متوسطه دوم گفت: بر اساس متوسطه کشوری در مقطع متوسطه دوم هر ۲۱۰ دانش آموز باید یک مربی پرورشی داشته باشد که این شاخص در خراسان شمالی به ازای هر ۱۵۳ دانش آموز، یک مربی باشد. پرورشی است.

اکبری تاکید کرد: بر اساس آمار ارائه شده، در مقطع ابتدایی و متوسطه دوم در شاخص مربیان پرورشی نسبت

برگزاری زنگ نماز در مدارس

وی در رابطه با اجرای برنامه زنگ نماز در مدارس استان تصریح کرد: پس از حضور مدارس، برنامه ز.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی تاکید کرد: هر چقدر دانش به لحاظ اعتقادی تقویی باشد

اکبری با اشاره به بهره برداری از ۱۲ نمازخانه در مدارس استان اظهار کرد: از برکات سفر مقام معظم رهبری به استان ۱۲ نمازخانه تا پایان سال به بهره برداری میرسد که به این تعداد بسنده نمیکنیم و امیدواریم در این حوزه نیز خیران ما را یاری کنند.

انتهای پیام