س toال کردن تعدادی از تن اجتناب کرده اند نمایندگان عبدالملکی به تعویق افتاد


استیضاح عبدالملکی از چند تن از نمایندگان به تعویق افتاد

رئیس هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند غیبت وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در مونتاژ فردا (سه شنبه) مجلس برای تصور موضوع تعداد اندکی اجتناب کرده اند نمایندگان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این موضوع به موضوع عکس موکول شد. . مونتاژ همزمان همراه خود عالی مونتاژ غول پیکر مالی .

به گزارش ایسنا، سید نظام الدین موسوی همراه خود ردیابی به اصل کار کلاس ها روز سه شنبه مجلس در خصوص کار نظارتی، اظهار داشت: در مونتاژ علنی فردا (سه شنبه) پرس و جو اجتناب کرده اند وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش پیگیری اجتناب کرده اند عبدالملکی مطرح شد. مونتاژ علنی روز یکشنبه ۱ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در اصل کار وزارت جهاد کشاورزی بود.

انتهای پیام/