سیستم شفاف‌سازی عملکرد شهرداری در بروجرد راهاندازی می‌شودایسنا / لرستان رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد گفت: سیستم شفاف سازی عملکرد شهرداری در شهر راهاندازی می شود.

محمد پاپی نژاد در جلسه علنی شورای بروجرد که امروز یکم اسفندماه در جلسات شورای اسلامی شهر برگزار شد، اظهار کرد: استارت راهاندازی سیستم شفاف سازی عملکرد شهرداری، درآمد و عمرانی و حقوق آنها ساخته شده است.

وی توضیح داد: برخی از شهرها در این راستا از ما جلوتر هستند که ما از ابتدایی شروع به کار شو می کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد معرفیان کرد: جلسه علنی شورا از طریق برنامه‌های زنده گزارش شده و م.

پاپی نژاد اضافه کرد: سیستم شفاف سازی نیز تا پایان سال در بروجرد راه اندازی می شود و مردم می توانند با دسترسی به این سیستم در جریان عملکرد، درآمد و حقوق شهردار و در معرض خطر قرار گرفتن.

وی بیان کرد: از شورای کار ابتدایی خیلی از مسائل شفاف بیان شده و با مردم به‌صورت مستقیم در ارتباط بو.

انتهای پیام