سومین شکست زنان والیبال کاشان در جام تجهیزات گلف‌های آسیا/ مصاف همراه خود تایلند برای سومیزنان والیبالیست کاشان در جام تجهیزات گلف‌های آسیا مقابل مشاور قزاقستان شکست خوردند.

به گزارش ایسنا، گروه والیبال دختران باریج اسانس کاشان در پنجمین دیدار شخصی اجتناب کرده اند جام تجهیزات گلف‌های آسیا مقابل کوانیش قزاقستان به میدان سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورد.

مشاور ایران همراه خود حساب سه بر صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ بر ۱۷ شکست خورد.

گروه باریج اسانس پیش اجتناب کرده اند این مقابل آلتای قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایموندفود تایلند هم باخته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل مشاور‌های ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان به پیروزی رسید.  

مشاور ایران شنبه، ۱۰ اسفند در دیدار کلاس‌بندی به مصاف دایموند فود تایلند می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت پیروزی در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت.

دیدار فینال هم بین ۲ گروه آلتای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوانیش اجتناب کرده اند قزاقستان برگزار می‌شود. 

در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات ۶ گروه اجتناب کرده اند ایران، قزاقستان، تایلند، ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرقیزستان حضور داشتند.  

انتهای پیام