سه کیلومتر اجتناب کرده اند مسیر دوم در کمربندی غربی زاهدان اجتناب کرده اند زیر بار بازدید کنندگان سایت تحویل دادایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان سه کیلومتر اجتناب کرده اند مسیر دوم در کمربندی غربی زاهدان همراه خود حضور vp کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل راهداری. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای در ایام سفر نوروزی برای افزایش امنیت تردد مشتریان بزرگراه ای زیر بار بازدید کنندگان سایت می تحویل داد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان در خارج اجتناب کرده اند این مراسم اظهار داشت: احداث قطعه ۱۴ کیلومتری کمربندی زاهدان غربی اجتناب کرده اند میدان راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابری به همان اندازه تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس برای کاهش بازدید کنندگان سایت. صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث رانندگی اجتناب کرده اند تیرماه امسال تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیشرفت فیزیکی جذاب در آستانه نوروز ۱۴۰۱، سه کیلومتر اجتناب کرده اند این میزان همراه خود اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان زیر بار بازدید کنندگان سایت سر خورد.

عطاالله اکبری همراه خود ردیابی به اهمیت احداث باند دوم کمربندی زاهدان غربی، اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه کمربندی حال زاهدان عملاً عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد شخصی را شناخته شده به عنوان ترانزیت برون شهری {به دلیل} وجود شهرها اجتناب کرده اند کف دست داده است، در دهه جدیدترین ژنرال این اداره کل همراه خود ملاحظه به جایگاه مهم راه های ارتباطی در کلانشهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ساماندهی بازدید کنندگان سایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل در رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور خودرو با کیفیت حرفه ای اجتناب کرده اند خارج شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بار تصادف، انتخاب شخصی را افزایش داده است.

وی همراه خود تاکید بر اینکه برای غنی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ کمربندی غربی زاهدان همچنان بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰ میلیارد تن شهرت خواستن است، تصریح کرد: در امتحان شده هستیم در صورت تامین شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیر می خواست، این سرمایه گذاری مهم راهسازی استان را در مدت ۲ ساعت در دسترس بودن کنیم. اختصاص داده شده است است.” سال خاص شده را پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده از برسانید.

انتهای پیام/