سه برابر افزایش امکانات این جعبه الیگودرزایسنا/لرستان مدیر صندوق نوآوری امید کشور از افزایش سه برابری تسهیلات این صندوق در الیگودرز خبر داد.

نعمت الله رضایی با بیان اینکه در سفر به الیگودرز بحث های مربوط به شهرستان مطرح شد، گفت: به دلیل وسعت زیاد الیگودرز، آب و هوای متفاوت و فرصت های طبیعی و با وجود روستایی بودن حوزه فعالیت صندوق کارآفرینی امید مناطق محروم ، یکی از حوزه های هدف صندوق بازرگانی امید این شهرستان است.

وی افزود: پس از بازدید و تشکیل جلسه وی با نماینده شورای اسلامی شهر الیگودرز مقرر شد برای پروژه های کوچک، خرد و معیشتی موضوعات مختلف در اولویت قرار گیرد.

امید کیشور مدیر صندوق نوآوری کسب و کار گفت: طرح های دامپروری، گردشگری و گیاهان دارویی بر اساس ظرفیت شهرستان به تصویب رسیده است.

رضایی گفت: همچنین مقرر شد تعدادی از ساکنان مسکن مهر الیگودرهای تحت پوشش بهزیستی از صندوق بازرگانی امید حمایت کنند.

وی با اشاره به فعالیت های متنوع صندوق نوآوری کسب و کار امید کشور گفت: صندوق بازرگانی امید شهرستان در چهار ماهه امسال بیش از سه برابر سال گذشته منابع تامین کرده است.

مدیر صندوق بازرگانی امید کیشور خاطرنشان کرد: امیدواریم شیوه پرداخت صندوق در شهرستان ادامه داشته باشد و منجر به تولید و اشتغال شود.

در انتهای پیام