سهم آذربایجان شرقی ۳.۶۵ درصد از امتیاز دارایی سرمایهایسنا/ آذربایجان شرقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی سهم منطقه از دارایی های سرمایه ای کشور در سال ۱۴۰۱ را ۳.۶۵ درصد اعلام کرد.

محمد فرشکاران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه با اشاره به تقسیم امتیاز هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: این امتیازها نسبت به سال گذشته حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مجموع امتیاز دارایی های سرمایه ای منطقه از ۱۶۳۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۰۵۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

فرشکاران گفت: یک هزار و ۵۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات دارایی های سرمایه ای منطقه ۱۴۰۱ عمومی، ۱۳۷ میلیون تومان تخصیص و ۵۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مربوط به خطوط تراز منطقه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه های منطقه ای در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه های کشور نیز با همین سرعت در حال رشد است.

وی ادامه داد: نقاط هزینه منطقه ای در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱۷۷ میلیارد تومان است که حدود ۱۱۴۳ میلیارد تومان آن دولتی و ۳۳ میلیارد تومان مربوط به سطح خصوصی خواهد بود.

فرشکاران، ایجاد تراز توزیع اعتبار منطبق با شرح وظایف دستگاه های اجرایی، اطمینان از پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان با محاسبه بار مالی اجرای بخشنامه های مربوطه، رعایت الزامات و دستورالعمل ها و افزایش نیرو. به ازای هر نفر، از جمله سیاست ها و رویه های توزیع بدهی دولتی که او در سال ۱۴۰۱ مطالعه کرد.

رئیس سازمان اداره و برنامه ریزی آذربایجان شرقی همچنین در خصوص رعایت تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به جز پروانه کار، پرداخت اعتبار مانده مرخصی مستمری بگیران در سال ۱۴۰۰ و از قبل و استفاده از ابزارهای تشویقی برای نهادهای فعال جهت جذب امتیاز ملی و تضمین درآمد و اقدام مطابق با فصل ب متن ۱۸.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی انجمن مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی، وی یک درصد امتیاز را برای تحقیق مسئولیت بدهی عمومی منطقه و امتیاز اختصاص یافته برای پرداخت کمک های بلاعوض را به بالا اختصاص داد. تا ۰.۵ درصد امتیاز هزینه بر اساس ماده ابلاغی امتیاز هزینه یکی از شرایط توزیع امتیاز هزینه کشور در سال ۱۴۰۱ محسوب می شود.

در انتهای پیام