سنت نامگذاری روی طوفان ها از کجا آغاز شد؟


با تشدید پدیده تغییرات اقلی، پیش بینی می شود در آینده بسیاری از مردم در دنیا با افزایش حوادث طبیعی مانند طوفان های ویرانگر سراسر مرگبار می شوند، ممکن است از خود بپرسید که چگونه و به چه دلیلی اینگونه طوفانها هستند. داده می شود.

به گزارش ایسنا، بررسی می گویند: جبهه‌های هوای اقیانوس‌ها باید به‌سرعت ۶۳ کیلومتر در ساعت برسن. سرعت ۱۱۸.۵ کیلومتر در ساعت آن‌ها را در رده طوفان و گردباد شدید می‌گذارد که چنین گردبادهایی را در یک زمان انجام می‌دهد.

به تندبادها و طوفان‌های شدید نیز با در نظر گرفتن سرعت ممتد بادهایشان رده‌های دیگری از یک تا ه.

طوفان درجه یک با سرعتی برابر با و ۱۵۲ ۱۱۸.۵ کیلومتر حرکت می کند و خطری متوسط ​​برای زدن به خانه ها اما طوفان درجه پنج بسیار شدیدتر است و با سرعت ۲۵۲ کیلومتر در ساعت اگر زمین رانش در نزدیکی محل اسکان مردم می شود، می تواند ساراتی فاجعه بار باشد. به دنبال داشته باشید.

سنت نامگذاری روی طوفان ها از کجا آغاز شد؟

بنابر گزارش ایندیپندنت، سنت نامگذاری روی جبهه های هوا از سالهای ۱۹۰۰ و همراه با روزهای اول راهاندازی رادیو آغاز شد که ارتباطات مخابراتی میان کشتی ها و خشکی را برای اولین بار ممکن کرد.

در ابتدا مرکز سنت دروردی، اسامی این جبهه‌های هوا نام‌های زنانه بودند. دلیل نامگذاری روی رویدادهای ردید هوا، متماید کردن آنها از بود اما به خاطر سردن نام افراد به مراتب آسانتر از آسانتر از آدآوری تلقی میشد.

سنت نامگذاری روی طوفان ها از کجا آغاز شد؟

با این نامگذاری در نتیجه هواشناسان، نگهبانان ساحلی و ناخدایان کشتی‌ها می‌توانستند ن راند.

وفانها را چگونه نامگذاری کردند؟

به اولین طوفان هر سال نامی با الفبای نخست «ای» و به دومین طوفان نامی با الفبای «بی» داده می‌ش.

در سال ۱۹۵۳ اداره ملی اقیانوسی، جو و مرکز ملی طوفانها (اچ سی) در ایالات متحده آمریکا به این روند جنبه سامانمندتری داد و فهرستی از نامهای مختلف منتشر شد که تقریباً سال یکبار میشد به طوفانهای برخاسته از اقیانوس اطلس شمالی، خلیج مکزیک و دریای. ارائیب اطلاق کرد.

سنت نامگذاری روی طوفان ها از کجا آغاز شد؟

در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار از نام های مردانه برای طوفان های شمال اقیانوس آرام و سال پس از آن به این اقدام به دنبال شکایت مردم و به هدف کاستن از بار جنسیتی این روند در نظر گرفته شده است.

اکنون جنسیت اسامی طوفانها همه ساله تغییر می کند و به علاوه اگر طوفان شدیدی تلفات جانی به بار بیاورد، نام آن برای احترام به خانواده هایی که انشان را از فهرست اسامی تکرار می کنند، حذف می کند.

سنت نامگذاری روی طوفان ها از کجا آغاز شد؟

برای نمونه، طوفان “کاترینا” که در اوت سال ۲۰۰۵ در خط ساحلی جنوب ایالات متحده آمریکا بار دیگر را مشاهده کرد.

نامگذاری طوفانهای برخاسته از اقیانوس اطلس در حیطه اختیارات کمیته طوفانهای سازمان جهانی هواشناسی در حالی است که “آن اچ سی” وظیفه نامیدن طوفانهای اقیانوس آرام را بر عهده دارد.

در بریتانیا نیز اداره هواشناسی از سال ۲۰۱۵ از مردم دعوت کرده اند که اسامی مورد نظر خود را در شبکه.

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری