سفر نوروزی همراه خود نادیده تکل تاج نباید تلخ باشدایسنا/ فارس معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شیراز به استان‌های وابسته هشدار داد کدام ممکن است سفر نوروزی همراه خود بی‌توجهی به ویروس کرونا تلخ نشود.

دکتر عباس رضاییان زاده روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه در مونتاژ روزانه کارگران دانشکده کووید ۱۹ ضمن تبریک سال نو، یکی اجتناب کرده اند دغدغه های مجموعه بهداشت را رعایت نکردن رویه های بهداشتی در سفر نوروزی عنوان کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: سفر نوروزی را نباید نادیده گرفت. با توجه به کرونا تلخ باشید.

وی افزود: برداشتن زنجیره سوئیچ ویروس کرونا علاوه بر این اکتسابی واکسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای ایمنی نهایی، نیازمند رعایت استانداردهای بهداشتی اجتناب کرده اند سوی همه اقشار گروه است.

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی شیراز همراه خود دقیق اینکه تاج همچنان مواظب اشخاص حقیقی غافل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو مورد نیاز است افراد استان نسبت به رعایت رهنمودها بهداشتی ملاحظه بیشتری داشته باشند، تصریح کرد: این امر موجب شده به همان اندازه افراد استان نیز {در این} زمینه اقدام کنند.

رضاییان زاده تاکید کرد: پروتکل های بهداشتی کرونا اجتناب کرده اند جمله استفاده اجتناب کرده اند ماسک، رعایت فضا فیزیکی، پرهیز اجتناب کرده اند جلب رضایت، پرهیز اجتناب کرده اند جلب رضایت خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن جریان هوا صحیح در تنظیم به طور قابل توجهی در ایام سفر باید رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز چرا کدام ممکن است هرگونه سهل انگاری، سهل انگاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم رعایت پروتکل های بهداشتی باعث افزایش بروز این بیماری تبدیل می شود.

وی علاوه بر این میزان شیوع ویروس کرونا در استان، توسعه انجام آزمایشات PCR در امکانات ۱۶ ساعته، آزمایشات فوری، ورزش آزمایشگاه‌های تشخیصی کوید ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارگروه‌های مختلف ستاد مدیریت بیماری دانشکده را تعیین مقدار کرد. کوید ۱۹.

انتهای پیام/