سفر رئیس از فرودگاه کلاله تفویض شد / شرایط جوی جمهوری و زمان علت عدم پرواز از لالهایسنا / گلستان نماینده مردم شرق استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست سفر رئیس جمهور از طریق فرودگاه کلاله، گفت: زمان به دلیل شرایط جوی و بررسی این موضوع منتفی است.

دکتر رضا آریان پور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه فرودگاه کلاله با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و ویژگی های خاص به فرد کلاله و استان گلستان می تواند یکی از فرودگاه های استراتژیک کشور باشد، اظهار کرد: راه اندازی دائمی این فرودگاه. می تواند شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و .. استان و به ویژه شرق استان گلستان را متحول و دگرگون کن.

وی با قدردانی از مقامات در فرودگاه کلاله و بررسی مشکلات و موضوعات آن در هفته های گذشته، افزودن: مشکلات فرودگاه کلاله که حجم بزرگی از سرمایه گذاری و زیرساخت های آن نیز با تدبیر دولت قابل حل خواهد بود که نیازمند عزمی جمعی است. و نگاهی توسعه ای و متوازن به استان گلستان است.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه با توجه به اینکه درخواست سفر رئیس جمهور فرودگاه کلاله را به استاندار محترم دادم، نظران کرد: معتقد بودیم که حضور شخص ایشان در این فرودگاه و پرواز از باند این فرودگاه هم توانمندی ها و توانایی هاست. ها و هم نیازمندی های آن را دقیقاً به رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان خواهند داد.

آریان پور با اشاره به این مهم که از این پیشنهاد استقبال کردند، گفت: اما دلیل بر این نیست که زمان سفر کوتاه و همچنین شرایط جوی پایان هفته جاری در استان این موضوع منتفی شد اما موضوعات مرتبط با فرودگاه کلاله در شورای اداری و دیدار هیئت دولت مطرح و پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام