سطح مهارت‌های برتر فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی پایین استایسنا/ خراسان رضوی رئیس سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: اکثر فارغ التحصیلان کشاورزی کشاورزی آن به همین منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، سازمان فنیوحرفهای، حوزه های تخصصی کشاورزی و مرکز علمی کاربردی استان تفاهم نامه چند جانبه برای تربیت نیروی ماهر در حوزه کشاورزی را منعقد کرده است.

حمیدرضای امروز ۵ اسفندماه در نشست خبری روز مهندس که در ساختمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشور در تیرماه سال ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. از جمله این سازمان می توان به ارتقای اخلاقیات در کلیه امور کشاورزی جهت بالا بردن سطح دانش، توسعه فناوری جدید در کشاورزی و رشته های جدید فناوری، جستجو در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع ناپذیر مانند آب، خاک و … تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، حمایت از حقوق صنفی متخصصین رشاورزی و همچنین

وی با اشاره به وظیفه سازمان نظام مهندسی در زمینه حمایت از تشکل های صنفی و تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی افزود: وظایف ذاتی این سازمان ساماندهی و مشاغل مهندسی کشاورزی است.

سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از مدیران بخش کشاورزی پایین سطح علمی بهره برداران در حوزه کشاورزی و دامی است. به طوری که ۷۵ درصد بهره برداران بخش کشاورزی پایین‌تر از سیکل داشته و به کشاورزی سنتی می‌پردازند. در همین راستا یکی از برنامه‌های این سازمان که مدت زیادی آغاز می‌شود، بحث نفوذ دانش در مزرعه و کشا است.

شریفی با اشاره به قانون نظام جامعه دامپروری خاطر نشان کرد: طبق قانون نظام جامعه دامپروری باید به هر واحد دام یا طیور یک متخصص کارشناس که در سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی خراسان رتبه بندی شده و دارای پروانه کار است، معرفی شود. در حالیکه در سایر رشته های کشاورزی این قانون وجود ندارد. در حال حاضر حدود ۶۰۰ کارشناس دام و طیور در استان دارند که در واحدهای پرورشی مستقر هستند.

وی ادامه داد: همه فارغ‌التحصیلان از مهارت در سطح پایینی قرار دارند. به همین منظور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی، سازمان فنیوحرفهای، حوزه های تخصصی کشاورزی و مرکز علمی کاربردی استان تفاهم نامه چند جانبه برای تربیت نیروی ماهر در حوزه کشاورزی را منعقد کرده است.

سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تاکید کرد: در سال جاری حدود ۹۲ دوره آموزش مهارتی در این دوره برگزار می شود که تعداد شرکت کنندگان در این دوره ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت بوده است.

شریفی با اشاره به تعداد اعضای فعال در این سازمان مشخص کرد: تعداد کل اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از قدیم است اما حدود ۱۸ هزار نفر بر اساس آمار سامانه سانکا از سال ۹۲ در حدود ۸۱۰۰ عضو فعال در خراسان وجود دارد. دارد. همچنین تعداد ۴۱۹ عضو حقوقی در قالب شرکت نیز توسط این سازمان ساماندهی شده‌اند.

وی افزود: حدود ۲۰۱ شرکت خدمات غیردولتی در حوزه کشاورزی در استان وجود دارد که بیشتر آن‌ها به صورت تخصصی. استقرار این دفاتر در مراکز دهستان‌ها، روستاها و مراکز است که توسط فارغ‌التحصیلان همان منطقه ش.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: چند سال رئیس سازمان های دولتی جذب نیرو نداشتند و به همین دلیل استفاده از آنها به حداقل رسیده است. بر همین اساس از سال گذشته کار اصلی استفاده از سازمان نظام مهندسی استان در قالب شرکت‌های خدمات یخ.

شریف با اشاره به تعداد داروخانه های گیاه پپکی در سطح استان بیان کرد: حدود ۱۶۵ داروخانه گیاه پپکی در استان وجود دارد که برخی از آنها مجاز هستند. به همین منظور سازمان نظام مهندسی در پی ایجاد یک سامانه برای حفظ نباتات است. همچنین طبق صحبت‌های رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از این به بعد هیچ گیاه پزشکی نباید سموم خود را بد.

وی درباره افزایش قیمت سموم در سال جاری بیان کرد: قیمت سم از لیتری ۶۰۰۰ تومان در دو سال گذشته به لیتری ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری است که این موضوع باعث مراجعه کشاورزان به متخصصین این حوزه برای استفاده صحیح از این سموم می شود. .

شریفی با اشاره به عنوان گفتمان روز مهندس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گفت: حضور مهندسین کشاورزی در زمینه تولید باعث افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور می شود و امنیت امنیت با افزایش تولید تامین می شود، بنابراین باید به سمت افزایش بهره برداری شود. در سطح حرکت کنیم. به همین منظور در سال جاری افزایش بهره برداری در قالب سطح را در دو محصول ذرت علوفه و گوجه ف.

وی یادآور شد: از سال گذشته و باتوجه به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی حد همچنین کمترین آمار بیکاری نسبت به سایر رشته های مهندسی مربوط به رشته های کشاورزی و حوزه دام و طیور

فعالیت حدود ۳۰۰ کارشناس ناظر و مشاور حوزه کشاورزی در خراسان رضوی

در ادامه مهدی خسروی، معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اظهار کرد: این سازمان مرجع صدور مجوزهای کشاورزی و دامپروری در حوزه های مختلف است. مجوزهایی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صادر می‌کند به استناد توان و تخصص مهندسی. برهمین اساس در استان حدود ۳۰۰ نفر کارشناس ناظر و مشاور فعالیت می‌کنند که آموزش تخصصی دیده و تایید شود.

وی ادامه: سالیانه در حوزه صدور مجوزهایی از انواع مجوزها، طیور و آبزیان، گلخانه و قارچ حدود ۵۵۰۰ ارجاع کار به مهندسان کشاورزی تأیید صحت انجام می شود زیرا در این موضوع مجوزها و نظارت بر ساخت در واحدهای مختلف دام، صادر می شود. و گلخانه را نیز داریم.

معاونت آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: زیرساخت های لازم برای فارغ التحصیلان حوزه کشاورزی وجود دارد و اگر زیرساخت های قانونی برای ورود این دانشجویان به عرصه تولید بهوجود خواهد آمد، ممکن است برنامه های خود را افزایش دهد.

خسرویان بررسیان کرد: در سال جاری تعداد ۱۰۵ پروانه بهره‌برداری، ۴۲۸ پروانه پروژه و ۱۰۱ پروانه در د. این آمار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است زیرا از سال گذشته نیاز به اسناد مالکیت فرد و احراز صلاح است

وی افزود: برای همین دلیل به دلیل نداشتن سند شش‌دانگ از اراضی کشاورزی این آمار رخ داده است. پیش‌بینی می‌شود این آمار در سال آینده تا دو برابر افزایش پیدا کند.

معاون برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی عنوان کرد: در حوزه خدمات گیاه پزشکی دو نوع مرکز عرضه سم وجود دارد که شامل فروشگاه های سموم و داروخانه های گیاه پزشکی است. تعداد فروش‌های سموم مجاز در استان ۵۰۵ واحد و تعداد داروخانه‌های گیاه پزشکی ۱۶۵ واحد است. وشبختانه تعداد فروشگاه های فروش سموم غیرمجاز در برخی از شهرستان های استان است.

اجری طرح فجرخودکفایی از برنامه های سازمان بسیج نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی

در ادامه احمد گل محمدی، مسئول بسیج مهندسین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی کرد: مشکل اصلی در کشاورزی استان و کشور علمی نبودن کشاورزی است. به همین منظور سازمان بسیج مهندسین وظیفه دارد از افزایش تحصیل کردگان این حوزه را برای بهره برداری انجام دهد.

وی افزو: همچنین اجرای طرح فجر خودکفایی یکی از برنامه های این سازمان است و بر اساس این طرح قرار است از ظرفیت های مهندسین کشاورزی در زمینه علمی سازی کشاورزی استفاده شود.

گلمحمدی بیان کرد: در این طرح قرار است ۳۹۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان در حوزه محصولات راه های مانند گندم، جو، ذرت علوف های و کلزا و همچنین محصولات مزیتدار استان مانند پسته، زعفران، انگور و سیب و دانه های روغنی از جمله کنجد و آفتابگردان. افزایش عملکرد و بهره‌وری باشد.

وی تاکید کرد: همچنین قرار است حدود ۷۸۰ کارشناس یا مهندس کشاورزی در این طرح سازماندهی شوند که این م

انتهای پیام

سریعترین رژیم لاغری