سریال نوروزی اجتناب کرده اند امشب تحریک کردن تبدیل می شود


تلویزیون ها مربوط به هر سال در اوایل سال ۱۴۰۱ این سیستم های شخصی را تجدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بین ۴ سریال نوروزی برای چاپ شده انواع شدند.

به گزارش ایسنا، سریال های «زیر پایین ۳» (جامعه ۱)، «خداداد» (جامعه ۲)، «نجلا ۲» (جامعه ۳) را انتخاب کنید و انتخاب کنید «دردهای شیرین» (جامعه ۵) سریال هایی هستند کدام ممکن است در ایام نوروز در جاری چاپ شده هستند. ۱۴۰۱. جدول چاپ شده سیما.

در یکپارچه این گزارش همراه خود سریال نوروزی ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان چاپ شده آن شناخته شده می شوید:

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

منصفانه / جامعه زیرزمینی ۳

جامعه منصفانه سیما اجتناب کرده اند ۲۹ اسفند هر ساعت شب ساعت ۲۲، فصل سوم سریال «زیرزمینی» را چاپ شده می تنبل.

فیلمبرداری سریال «زیر پایین» به کارگردانی جلیل سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی رضا نصیری نیا جمعه ۲۷ اسفندماه به بالا رسید.

«زیر پایین ۳» به کارگردانی جلیل سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی رضا نصیری نیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ورزشی پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، غیر معمول فلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. نوروز ۱۴۰۱ در ۱۴ نیمه چاپ شده تبدیل می شود.

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

فصل دوم این سریال همراه خود اسارت فریبرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناصری توسط نیروهای بعثی در جبهه به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بینندگان اجتناب کرده اند ابتدای این فصل یکپارچه ماجراهای فریبرز را دنبال خواهند کرد.

جامعه خداداد

این جامعه ۲ سریال نوروزی به تماس گرفتن «خداداد» به کارگردانی علی غفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی سعید سعدی را در ۱۳ نیمه اجتناب کرده اند ۲۹ اسفند چاپ شده می تنبل. زمان چاپ شده این سریال نوروزی هر ساعت شب ساعت ۲۱:۱۵ می باشد.

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

خداداد منصفانه سبک کمدی است کدام ممکن است مشکلات خانوار های ایرانی را اجتناب کرده اند تذکر پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نگاهی انتقادی روایت می تنبل.

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

{در این} مجموعه رضا ناجی، پیام دهکردی، علی صبوری، سوسن پرور، مهرناز بیات، آرش تاج، آرش نوذری، افشین نخعی، زهره حمیدی، شیرین بینا، سارا باقری، مهرزاد جعفری، جواد زیتونی، فریبا سادات مرتضوعشری، ، بازیگران کودک: امیرحسین غفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر حیدری به ایفای عملکرد می پردازند.
«خداداد» محصول گروه بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریال های جامعه ۲ سیما است.

جامعه سه / نجلا ۲

فصل دوم سریال «نجلا» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی سعید سعدی در ایام نوروز هر ساعت شب ساعت ۲۰:۳۰ اجتناب کرده اند جامعه سه سیما چاپ شده تبدیل می شود. چاپ شده این سریال ۴۰ قسمتی اجتناب کرده اند اول فروردین ۱۴۰۱ تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ماه مبارک رمضان یکپارچه می تواند داشته باشد.

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

تصویربرداری سریال «نجلا ۲» هفته های پایانی شخصی را پایین بالا می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان سطوح فنی را پایین بالا می گذارد.

داستان «نجلا ۲» در سال ۱۳۵۸ می گذرد. ​​نجلا {در میان} ناآرامی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی ها به عبد کدام ممکن است عاشقش شده قول می دهد کدام ممکن است اگر عبد توانایی داشته باشد اجتناب کرده اند مرز ایران-عراق حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اربعین را زیارت تنبل، پاسخ خوش بینانه خواهد داد. برای عشق او تغییر شود، با این حال همه اینها در بزرگراه کشف نشده حوادث است.

تصویربرداری فصل دوم سریال «نجلا» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی سعید سعدی اجتناب کرده اند تابستان سال ۱۴۰۰ تحریک کردن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون در لوکیشن های مختلف اجتناب کرده اند جمله جنوب تهران، آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرمشهر، زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از شهر عراق {انجام شده} است. مربوط به کربلا.

حسام منظور، محیا دهقانی، ملیکا شریفی نیا، مصطفی ساسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در نجلا ایفای عملکرد کرده اند.

روی صورتی / مشکلات شیرین

سریال «دردهای شیرین» به کارگردانی سهیل سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگی سیدعلی اکبر محمودی مهریزی در ۱۳ نیمه اجتناب کرده اند ۲۹ اسفند هر ساعت شب ساعت ۲۰ اجتناب کرده اند جامعه ۵ سیما چاپ شده تبدیل می شود.

سریال نوروزی از امشب آغاز می شود

داستان این سریال کسب اطلاعات در مورد زوجی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند عروسی همراه خود مشکلات انتقادی در مسکن شخصی مواجه می شوند. در کشتی برای این مشکلات، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات عکس برای او یا او رخ می دهد. پوریا پورسرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم مومن در داستان «دردهای شیرین» عملکرد این زوج را ورزشی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیال بایگان، یوسف مرادیان، پاشا جمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمیرا حسینی به در کنار رضا توکلی، رسول توکلی، شاهین تسلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتضی کاظمی تولید دیگری عملکرد های بی نظیر را ایفا می کنند.

انتهای پیام/