سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری منصوب شد


سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

ایسنا / چهارمحال و بختیاری ی حکمی از سوی چهارمحال و بختیاری ، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب ش.

بر اساس گزارش روابط عمومی بختیاری چهارمحال و بختیاری، غلامعلی حیدری، چهارمحال و بختیاری در حکمی شهرام خواجوی را به عنوان سرپرست امور اجتماعی و استانداری فرهنگی منصوب کرد.

لازم به ذکر است که پیش از این شهرام مقدس مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی فرهنگی بود.

انتهای پیام