سرنوشت «قیمت دارو» با حذف ارز دریافتیمدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه سال ۱۴۰۱ درباره نحوه اصلاح قیمت دارو به طوری که از جیب مردم افزایش نیابد، توضیح داد.

دکتر حمیدرضا اینانلو در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره وضعیت ارز دارو در بودجه ۱۴۰۱ با توجه به حذف مشروط آرزو می کنم واردات کالاهای اساسی، گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی خواستار تصمیم گیری برای دارو باقی می ماند، اما اگر دولت بنام ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابهالتفاوت اعتباری را برای بیمه ها در نظر بگیرید.

اینانلو با توجه به این که آیا می‌خواهم دارو را حذف کنم، افزود: درهای اساسی که اش اما در دارو و تجهیزات پزشکی اگر بنا بر اصلاح قیمت باشد، چنین چیزی نیست و برای دارو و تجهیزات ش. به این معنا که در صورت اعتبار مناسب برای بیمه‌ها، بیمه می‌تواند مابه‌التفاود قیم شود. بر این اساس مابه‌التفاوت اصلاحی در قیمت دارو، باید در بیمه‌های اعتباری بیمه شود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که از آنجایی که ما سازوکار سازمان های بیمه گر را داریم، اگر بنایی بر اصلاح قیمت دارو در کشور وجود دارد، مابهالتفاوت آن را دولت در قالب اعتباری در بودجه بیمه ها ببیند تا به این ترتیب علیرغم اصلاح قیمت، پرداخت از جیب مردم تغییری نکند و مردم همان چیزی را پرداخت کنند که در نقطه شهریور ماه ۱۴۰۰ می‌پرداختند.

اینانلو تاکید کرد: بنابراین ارز دارو و تجهیزات پزشکی باقی میماند و مجلس بحث اصلاح قیمت در و کالاهای اساسی را انتخاب می کند که از طریق کالابرگ یا مکانیزم های دیگر که برای دارو شامل مکانیزم بیمه ها است، جبران شود.

ونگی اصلاح قیمت دارو

اینانلو درباره واقعی کردن قیمت دارو در حمایت از صنعت داروسازی در کشور نیز گفت باید توجه داشته باشد از یک سو اصلاح قیمت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید با توان پرداخت مردم باشد. از طرف دیگر هم ما با تورم مخالفیم و حتما باید در این زمینه برنامه‌ای وجود داشته باشد. نمی شود که نهادهای تولید و هزینه های تولید عام از دستمزد، انرژی، مواد اولیه، اقلام بسته بندی، حمل و نقل و … مثلا به یکباره رشدی ۵۰ درصدی داشته باشید و بعد از انتظار داشته باشید که دارو رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشد. در اصلاح قیمت ما جزء این موارد را بررسی و هر کدام را به صورت واقعی می‌بینیم. با این حال باید به گونه ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیر اساسی که نهاده های تولید هستند، ش. در عین حال باید انتظار هم داشته باشیم که قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد.

انتهای پیام