سرمایه‌های هواداران استقلال و پرسپولیس در جیب مدیران انتصابی!یک پژوهشگر جامعه شناسی ورزش با ارائه هشدار نسبت به تبدیل هواداران استقلال و که این روزها دچار ناراضی می شوند به «سهامدار-هوادار طلبکار» در صورت ناموفق بودن روند انجام دو باشگاه به ویژه، گفت: چه تضمینی وجود دارد که مدیران انتصابی، توان. مدیریت منابع مردمی از بورسی شدن را داشته باشند و این سرمایه دوباره به بدهی های انباشته تبدی برسد.

رضا شجیع در گفتوگو با گزارش در رابطه با پیشنهادی دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، اظهار داشت: اگر تا دیروز نسبت به عدم آگاهی “سازمان خصوصی سازی” نسبت به فضای فوتبالی نگاه داشته باشید، با دیدن پوستری تبلیغاتی که تمام شهر را در نظر بگیرید. را هم فرا گرفته است که مطمئنیم دوستان و مشاوران تبلیغاتی این سازمان، متوجه واقعیت بینانهای نسبت به فضای فوتبال و جو هواداری حاکم بر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیستند و همین امر زمینه ساز چالش های بیشتر در آینده خواهد شد.

وی ادامه داد: در این تبلیغ، یک هوادار خوشحال با لباس سرخابی را می بینیم که حالا سهامدار شده و همزمان در دستش دو کارت به مثابه سهام در دستش قرار گرفته است، این کودک به جای توپ با خوشحالی به کارتها نگاه می کند و گویی شانس دارد. بزرگ زندگی‌اش را پیدا کرده است.

این پژوهش جامعه‌شناسی ورزش با اشاره به اینکه هر مخاطب ساده‌ای هم می‌داند این یک «ترفند تبلیغاتی» فانتزی و تخیلی برای ایجاد یک دل هواداران استقلال و پرسپولیس است، می‌گوید: چیزی که در دنیای واقعی وجود ندارد و اگر کسی سهامدار دو باشد. باشگاه باشد، مطمئنا هوادار هیچ کدام نمی‌شود. بگم اصلی اما این است که سازمان خصوصی‌سازی چگونه قماری بزرگی را «دستاورد» می‌کند؟

شجیع افزود: با این اقدام تغییری در مالکیت دو باشگاه صورت نمی‌گیرد و با استفاده از سهام در بورس، سهم دولت از باشگاه استقلال به ۸۸.۵ درصد و سهم دولت از باشگاه به ۹۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. آمی ناقص که اگر شکست بخورد که به عقیده بنده از هم اکنون شکسته است، مسئله خصوصی سازی این دو.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت فعلی دو باشگاه باعث سرازیر شدن سرمایه مردم می شود، عنوان کرد: سرمایه ای که نمی تواند پاسخگوی هزینه های سنگین دو باشگاه باشد اما با فرض پذیرش کافی این سرمایه باشد، چه اتفاقی رخ داده است که فکر می کنم چگونه مدیریت کنید. فعلی با همان روش های سلیقه ای و ارتباطی، منابع ساماندهی و سودآوری باشگاه ها را را سودمندی سودمند و زیان باشگاه‌ها مدیران!

یک پژوهش جامعه شناسی ورزش با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی این دو باشگاه را با یک بنگاه تولیدی اشتباه گرفته است، مشخص کرد: باشگاه، تماماً به ورودی های خود وابسته است و خروجیاش نیز به دلیل وابستگی به رقابت های فضایی، امکان پذیر شدن پیش بینی و منطق پذیری با فضا را ندارد. پیشنهاد و تقاضای بازار را ندارد.

وی ادامه داد: سیاستگذاران باید بدانند که در سیاستی خطرناک، در حال حاضر تبدیل به “هوادار” می شود که این روزها بدتر از ناراضی است به “سهامدار-هوادار طلبکار” و چه تضمینی وجود دارد این مدیران انتصابی، مدیریت منابع مردمی حاصل از بورسی شدن را دارد. داشته باشید و این سرمایه دوباره به بدهی های انباشته تبدیل شود؟

انتهای پیام