سانحه رانندگی در خیابان یاسوج – اصفهان ۴ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ زخمی برجای گذاشت


به گزارش صدای ایران، محمدامین نقوی ذکر شد: این حادثه رانندگی در ساعت ۱۲:۵۱ دقیقه در محدوده پل «طلقا» در محور یاسوج – اصفهان رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله گروه های اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی ذکر شد: مجروحان توسط آمبولانس های اورژانس سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ اجتناب کرده اند شهرستان های الخور، سرتنگ بطاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر اقتصادی یاسوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مستقر در پلیس راه یاسوج به اصفهان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از منصفانه تجهیزات خودرو به محل حادثه اعزام شدند. گروه هلال احمر اجتناب کرده اند پایگاه شهید ازرش سرتنگ دینا به وسط درمانی یاسوج منتقل شد.

سخنگوی اورژانس کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد ذکر شد: متأسفانه {به دلیل} عمق حادثه ۲ خودرو دچار حریق شدند کدام ممکن است ۴ نفر در دم کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر مجروح شدند کدام ممکن است توسط گروه های امدادی به بیمارستان شهید جلیل منتقل شدند. ۱۱۵.

تصادف در نتیجه منقل سوزی ۲ خودرو در محور یاسوج اصفهان ۴ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مجروح

نیکویی ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند قربانیان این حادثه سرنشین یکی اجتناب کرده اند خودروهای دیاناللس بوده کدام ممکن است {به دلیل} منقل سوزی خودرو دیاناللس باقی مانده است هویت آنها خاص نشده است.

وی ذکر شد: دیاناپلاس منصفانه پا (نیروی محرک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمند سه پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر مصدوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری کلی ۲ نفر اجتناب کرده اند مصدومان فوق العاده وخیم است.