ساماندهی موتورسیکلت سواران در سراسر کشور اجرا می شودمرکز پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی اعلام کرد که طرح ساماندهی و انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت سواران که از سیام بهمن ماه در تهران به اجرا درآمده، به زودی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

سرنگ محمد باقر سلیمی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح ساماندهی و انضباط بخشی به ترد موتورسیکلت سواران در شهرهای دیگر کشور گفت: طرح ساماندهی و انضباط بخشی به تردد موتورسیکلت سواران در کلانشهرها با تدوین دستورالعمل ویژه به صورت آزمایشی از تاریخ سیام بهمن ماه در کلانشهر تهران اجرا شد.

وی با بیان اینکه چه اجرای دیگری بر پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری و پلیس های آگاهی، امنیت، آبی و یگان امداد نیز در این طرح مشارکت دارند، گفت: در اجرای این مکان برای توقف ساعتی موتورسیکلت های متخلف در نظر گرفته شده است و در نظر گرفته شده است. موتورسیکلت های متخلف از یک تا ۱۲ ساعت در همان محل نگهداری می‌شوند.

مرکز پلیس ترافیک شهری راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه پلیس در اجرای این طرح با ارتکاب ۱۰ تخلف از سوی موتورسیکلت سواران برخورد خواهد کرد، گفت: تخلفاتی چون عبور از خطوط ویژه، حمل نامتعارف، مخدوش بودن پلاک، نداشتن مدارک، عبور از مسیر. رو، انجام حرکات نمایشی و … از جمله این موارد است.

به گفته سلیمی در همان محل توقیف موتورسیکلت ها نیز محل هایی در نظر گرفته شده تا راننده در محل آموزش داده شود، موتور سیکلت نیز از یک تا ۱۲ ساعت در همان محل نگهداری می شود و فرد باید مدارک خود را به ماموران ارائه دهد و متعهد شود. که قوانین و مقررات را رعایت می‌کند.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح انتقال موتورسیکلت ها به پارکینگ نیست، گفت: آمارهای روز گذشته نشان می دهد که از مجموع ۵۲۰۰ دستگاه موتور سیکلت متخلفی که به صورت موقت توقیف می شود، کمتر از یک درصد آن به پارکینگ منتقل می شود که این. موتورها نیز عموما دارای دستورات یا پرونده قضایی بوده اند یا اینکه بدون پلاک و مدارک و اصالت بوده اند.

اداره پلیس ترافیک شهری پلیس راهنمایی و رانندگی درباره اجرای این طرح در سرار کشور نیز گفت: دستور العملهای اجرای این طرح نوشته و برای فرمانده کل مدیریت کشور ارسال شده است. در روزهای آینده و به احتمال زیاد از اوایل سال ۱۴۰۱ این طرح با دستور فرمانده کل مدیریت کشور در سراس

انتهای پیام