سازوکار مجلس برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتینمایندگان مجلس در مصوبه ای، سازوکاری برای افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی تعیین می کنند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) مجلس و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از بررسی تفسیری در بخش درآمدی لایحه بودجه، بند (ه) ثبت ۱۸ تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنج هزار میلیارد میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهام خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیره را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی کند. نشان می دهد.

انتهای پیام