سارقان آب در خراسان رضوی ۵۳ میلیارد ریال جریمه شدندایسنا/ خراسان رضوی معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبوفاضلاب خراسان رضوی گفت: ۵۳ میلیون ریال ریال بابت سرقت ۳۴۳ هزار متر مکعب آب از شبکه های توزیع در این استان از متخلفان دریافت شد. در سال جاری حدود ۹۰۰ فقره غیرمجاز در شهرها و روستاهای استان شناسایی شده است.

محمدسلطانی اظهار کرد: همچنین در این مدت ۱۰۷ میلیارد ریال هم بابت تبدیل ۴۰۰۰ انشعاب غیرمجاز به مجاز و ا ش.

وی افزود: در سال ۱ ثروتمند حدود ۹۰۰۰ انشعاب غیرمجاز شهرها و روستاهای استان شناسایی شده است که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به ۲ هزار مورد افزایش می یابد.

معاون مشترک و درآمد شرکت آب‌افاضلاب خراسان رضوی ضمن تاکید بر مقابله با مستمر با سارقان آب، اجرای صحیح آیین‌نامه عملیاتی شرکت، توزیع عادلانه و کاهش پرت و هدررفت آب، صیانت از حقوق شهروندی و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه را از نتایج با سارقان آب عنوان و کاطرن کرد: در حال حاضر شعبه ویژه رسیدگی به انشعابات غیرمجاز در مراکز قضایی استان راه.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفاضلاب خراسان رضوی وی کمک به افزایش و کسب درآمد قانونی برای تامین هزینه ها و توسعه خدمات به مشترکین را از ثمرات مقابله با انشعابات غیرمجاز آب دانست و تصریح کرد: هدررفت و وارد شده به محیط زیست و ورود به سیستم توزیع از تبعات. نصب انشعابات غیرمجاز می‌شود.

انتهای پیام