ساخت روزانه بیش از ۱۰۰ نمونه آزمایش با همکاری مرکز پزشکی لرستانایسنا/لرستان مدیر شرکت آب و آب لرستان گفت: مشارکت موفق منطقه در اداره کنترل کیفی آزمون ملی کیفیت آب شرب خط قرمز ماست.

حمیدرضا کرموند گفت: بر اساس استاندارد ۱۷۹۲۵ آزمون مهارت به منظور ارزیابی عملکرد شرکت کننده بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده بر اساس روش مقایسه بین نمونه ها است.

وی درباره هدف از انجام آزمون مهارتی نمونه‌برداران آزمایشگاهی آب، گفت: مرکز کنترل کیفیت و آلودگی آب با هدف اعتبارسنجی روش نمونه‌برداری و اطمینان از انجام صحیح و صحیح فعالیت‌های نمونه‌برداری در شهر تهران انجام شد. شرکت آب و فاضلاب.

مدیر شرکت آب و فاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: در این آزمون ۷ نمونه فرعی با تجهیزات و دستگاه های نمونه گیری تنظیم شده حضور داشتند و نمونه برداری کردند و پارامترهای اندازه گیری شده از جمله; کدورت، کلر باقیمانده، ph و … و سپس این مقادیر با کارشناسان آزمایشگاه مقایسه می شود.

کرموند افزود: طبق استانداردهای تعریف شده، آب شرب آبی است که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی آن شامل مصارف شرب باشد که در کوتاه مدت یا بلندمدت سلامت انسان را تهدید نکند.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه های آبفای منطقه یکی از آزمایشگاه های مورد اعتماد سازمان محیط زیست است، گفت: این شرکت دارای ۲۴ آزمایشگاه در منطقه و روزانه بیش از ۱۰۰ نمونه با همکاری مرکز بهداشت منطقه برای اطمینان از کیفیت است. اب. خوشبختانه موارد خاصی از آلودگی شیمیایی و میکروبی آب در منطقه گزارش نشده است.

مدیر آبفای لرستان تاکید کرد: یکی از اصول شرکت آب و فاضلاب توزیع آب شرب و کیفیت آن است و این خط قرمز خط مشی این شرکت است.

در انتهای پیام