ساختار استراحت بهاری نوروز در ۱۴۰ امامزاده مازندرانایسنا/ مازندران مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران اظهار داشت: ساختار استراحت بهاری نوروزی در ۱۴۰ بقعه متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم مطهر امامزادگان مازندران اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایجاد ۴۰ فروشگاه داده ها، این سیستم های زیبایی شناختی در مازندران اجرا تبدیل می شود. کدام ممکن است

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در مخلوط خبرنگاران همراه خود ردیابی به نزدیک کردن به سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مسافران نوروزی در بقاع متبرکه استان تصدیق شد: ساختار استراحت بهاری {به دلیل} وقفه ای ۲ ساله بعداً اجرا تبدیل می شود. شیوع ویروس کرونا در ایام نوروز در مازندران.

حیدری اجتناب کرده اند اجرای ساختار استراحت نوروزی بهاری در ۱۴۰ بقعه متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم مطهر امامزادگان مازندران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این ساختار همزمان همراه خود ایجاد فروشگاه های داده ها، اعزام روحانیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های زیبایی شناختی در بقعه متبرکه اجرا تبدیل می شود. اماکن مقدس استان».

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران همراه خود ردیابی به حضور ۵۰ مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵ روحانی مستقر در ساختار استراحت بهاری افزود: ۴۰ خیمه معرفت در حرم ائمه اطهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه کدام ممکن است در آن ورزش های زیبایی شناختی انجام تبدیل می شود برپا تبدیل می شود. {انجام شده}.

حیدری اجتناب کرده اند برگزاری مراسم عرضه سال عرضه در امامزادگان مازندران خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بقاع متبرکه استان کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید است افراد در جوار امامزادگان شعائر اسلامی را رعایت کنند.

انتهای پیام/