زیز مخالفان سوری برای کسب کرسی دمشق در اتحادیه عربائتلاف “مخالفان سوریه” از سفر هیئتی از این ائتلاف به قاهره برای دیدار با دبیرکل اتحادیه عرب طی ای.

به گزارش ایسنا، به نوشته العربی الجدید، ائتلاف به روزنامه مخالفان سوریه در بیانیه های اعلام کرد که یک هیئت به رهبری سالم المسلط، رئیس این ائتلاف طی امروز به قاهره سفر می کند.

بق این بیانیه، هدف از این سفر با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب اعلام شده است.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: این سفر به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و طی آن راههای فعال سازی نقش اعراض در روند سیاسی سوریه به منظور دستیابی به یک مورد سیاسی سیاسی و بررسی قرار خواهد گرفت.

المسلط نیز در سخنانی پیش از سفر به قاره در این باره بر اسرار اپوزیون سوریه بر برقراری بهتر روابط با عربی به دلیل توجه و توجه به این موضوع در سوریه تاکید کرد.

وی گفت: به نقش نقش عربی در سوریه چشم دوخته‌ایم و اتحادیه عرب نیز باید به مسئولیتش در قبال ملت سو.

المسلط در ادامه از سرگیری روابط عرب‌ها با نظام سوریه را «غیر قابل قبول» رواند و گفت که دلا.

هیئت ائتلاف مخالفان سوریه نیز در بیانیهای دیگر با چشمپوشی از نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و رأی قاطع ملت این کشور به بشار اسد، رئیس جمهوری سیاسی سوریه مدعی شد که «این ائتلاف نماینده قانونی ملت سوریه است و کرسی سوریه در سازمان ملل متحد است. باید به این ائتلاف داده شود»!

این ائتلاف همچنین از سازمان ملل خواست که بین‌المللی نظام سوریه را از آن سلب و نماینده دو تشکیل دهد.

در این بیانیه آمده است: حمایت بشار اسد از روسیه و رای دادن آن علیه قطعنامه محکومیت حمله روسیه به اتحادیه در مجمع عمومی سازمان ملل، بیانگر تبعیت آن از نظام پوتین است و این رأی بیانگر نظر ملت سوریه که حامی ملت هستند، نیست.

هیئت سیاسی ائتلاف “مخالفان سوریه” در ادامه همچنین مدعی شد: اینکه کرسی سوریه در سازمان ملل در اختیار نظام قرار گیرد “غیر قانونی” است و باید هرچه سریعتر باید در این راستا انجام شود!

انتهای پیام