زلنسکی: اگر همراه خود پوتین مذاکره نکنیم وارد درگیری جهانی سوم خواهیم شدرئیس جمهور اوکراین آمادگی شخصی را برای مذاکره همراه خود همتای روس شخصی برای نوک دادن به نبرد های جاری در کشورش گفتن کرد.

ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین به سی ان ان اظهار داشت: ممکن است کنار هم قرار دادن مذاکره همراه خود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ۲ سال قبلی کنار هم قرار دادن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم نخواهیم شد این نبرد را با بیرون مذاکره به نوک برسانیم.

او اظهار داشت: «اگر منصفانه سهم چشم انداز نوک دادن به این درگیری موجود است، شخصاً باید این کار را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از جایگزین استفاده کنیم.

زلنسکی همراه خود ادعای اینکه نیروهای روسی همراه خود هدف “کشتن” مردمان این ملت وارد این ملت شدند، بر بالقوه نظامی اوکراین برای انجام “ضد حمله” تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “به همین دلیل، معتقدم کدام ممکن است باید {از هر} فرمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر فرصتی استفاده کرد. برای مذاکره همراه خود پوتین، با این حال اگر این امتحان شده ها شکست بخورد، آغاز درگیری جهانی سوم {خواهد بود}.

انتهای پیام/