زباح زنگنه: امیدواریم افزایش قطر به تقویت و توسعه اقتصادی با ایران می شودیک کارشناس مسائل منطقه‌ای می‌گوید: با توجه به اینکه قطر از مسائل مربوط به خلیج فارس از محاصره درآمدها و می‌تواند فعال تر کند امیدواریم که این تحرک ترمیم را به تقویت و توسعه عمل اقتصادی ایران و قطر در تمام ویژگی‌ها تبدیل کند.

صباح زنگ در گفتوگو با گزارش با اشاره به سفر رئیس جمهور به قطر اظهار داشت: این سفر در قالب دو موضوع دنبال می شود که یکی از مسائل دوجانبه است و روابط بین ایران و قطر بررسی قرار می گیرد که در رابطه با روابط سیاسی نسبت به خوبی است. اما در بُعد اقتصادی عملا توسعه پیدا نکرده گرچه هر دو کشور در میادین گازی مشترک فعال بوده و شریک است.

وی افزود: جدید قطر با استفاده از فناوری های از منابع گازی خود به صورت فعال تر استفاده می کند به طور خاص در موضوع تبدیل گاز تولید می شود و به LNG تبدیل می شود که گازی برای آینده است و اقتصادهای بزرگ دنیا به آن تکیه می کنند. جا دارد که هر دو کشور در مورد این نوع از تکنولوژی ها نیز تبادل نظر کنند و چگونه از همکاری د.

این کارشناس مسائل منطقه اضافه می کند: در روابط دوجانبه نیز با توجه به مسائلی که در خلیج فارس اتفاق افتاد مدتی قطر به محاصره درآمده بود اما اکنون از محاصره خارج شده است و می تواند در گذشته فعال باشد که امیدواریم این تحرک تر برای تقویت و توسعه باشد. اقتصادی دو کشور تبدیل شود.

زنگنه اظهار داشت: ایران همسایه بزرگ و پرتجربه ای برای قطر است که توان عملیاتی را در ساخت، راه اندازی، مدیریت و بازسازی پروژه های دارای اما متأسفانه در قطر کمتر از شرکت های صاحب فناوری و شرکت های مهندسی استفاده می کند. علت تأخیر در استفاده از شرکت های ایرانی در مسائل فنی و مهندسی مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده پیشین در سازمان همکاری های اسلامی ایران همچنین بیان کرد: در بعد از ترانزیت نیز بین دو کشور دیگر وجود دارد که مورد طرح و توسعه قرار نگرفته است از قبیل ترانزیت کالا، نیروهای فنی و مهندسی، ترانزیت دریایی و هوایی و همچنین. ریلی و زمینی که می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: در گذشته قطر به این موضوع توجه داشت که در ایران سرمایه گذاری بعد از تحریم های آمریکا که اما یک جانبه هم چنین بود، انجام نشد اما مانع از کاهش سرمایه گذاری قطر در ایران نشد. همانگونه که باید در ترکیه سرمایه گذاری عظیمی انجام شود و این امکان برای ایران هم وجود دارد زیرا هم امنیت کشور است و هم سرعت دسترسی به بازارهای مختلف وجود دارد.

این کارشناس مسائل ادامه داد: استفاده از ظرفیت بیشتر منطقه قطر در استخراج و گاز می تواند با همکاری سه جانبه ایران، قطر و عراق در حالی که ایران لجستیک لازم برای عراق را در اختیار دارد و می تواند از حجم گاز بیشتر در قطر استفاده کند. هم استفاده کرد که می تواند رونق اقتصادی و اقتصادی را برای جوانان به دنبال داشته باشد.

همچنین با بیان این موضوع که یمن و سوریه هم می تواند مورد بررسی قرار گیرد، گفت: مسائل ای مثل سوریه هم که ایران نقش جدی را دارد و قطر هم از جایگاه و موقعیت ایران می تواند در جهت مقابله با سوریه و همکاری منطقه سه جانبه باشد. این مورد را قرار می دهند.

وی در پایان اظهار داشت: اجلاس صادرکننده گاز هم می تواند به سیاست های هماهنگی، توسعه و تنوع مورد نیاز برای نیاز به گاز و یا تبدیل آن به سایر محصولات در منطقه و خارج از منطقه کمک کند و کنترل در بازار بین المللی گاز و حفظ آن باشد. صادرکننده موضوعی است که در اجلاس سران صادرکننده گاز باید مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام