زاز برداشت هندوانه و خربزه از مزارع دشت پیشینایسنا / سیستان و بلوچستان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راسک گفت: دشت پیشین بدلیل داشتن شرایط اقلیمی مانند گلخانه ای طبیعی قابل کشت محصولات خارج از فصل در فصول پاییز و زمستان را داراست.

احمد زراعتی افزود: در سال زراعی سال ۱۴۴۰ از اراضی دشت پیشین به کشت صیفی جات از قبیله هندوانه هن. ه ۱۱۸۰ زمین هندوانه و ۴۶۰ زمین ملون و خربزه، از اوایل آبان کشت و برداشت محصول از اوایل اسفند ماش م.

احمد زراعتی پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت بیش از ۴۰ هزار تن محصول و روان بازارهای مصرف است

وی بیان کرد: کشت صیفی جات خارج از فصل به صورت جوی پشته ای و زیر پلاستیک صورت می گیرد و ۸۵ درصد این مزارع به روش های نوین آبیاری تحت فشار قرار می گیرد و باعث افزایش راندمان آبیاری و عملکرد بهتر محصول می شود.