رین منش: احزاب به حاشیه رانده شده‌اندیک نماینده ادوار مجلس اسلامی با اشاره به این که پس از پایان انتخابات از احزاب استفاده نمی‌شود و آنها هم فعالیت‌های خود را به صورت خودکار انجام می‌دهند: فعالیت‌های احزاب در ایران فصلی و به طور موقت است و اکنون هم احزاب در حاشیه قرار دارند.

محمد جواد آرین منش در گفتوگو با ایسنا، درباره فضای حزبی کشور اظهار کرد: به طور کلی احزاب در ایران همیشه در حاشیه بوده و الان هم در حاشیه هستند و اگر ظهور و بروزی از احزاب میبینیم صرفا در آستانه انتخابات است یعنی فعالیتهای موقت دارند و احزاب هستند. در ایران فصلی فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: احزاب در کشور ما هیچگاه در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و نمی تواند نقش جدی در توسعه سیاسی ایفا کنند. است تا احزاب از موقعیت مناسب و نیاز لازم نباشد.

این نماینده ادوار مجلس اسلامی با بیان اینکه احزاب به معنای واقعی شکل نگرفته است، نشان می دهد: هیچ رابطه ای از نظر منطقی و منطقی و تعریف شده میان احزاب با مجلس شورای اسلامی و دولت وجود ندارد بعد از پایان انتخابات، دولت ها و خواسته ها نسبت به نظم در نظر گرفته شوند. و منطقی با احزاب ندارند و احزاب به حاشیه رانده می‌شوند. در واقع در دوره انتخابات جنب و جوش در احزاب می‌گیرد و با پایان شکل‌گیری، احزاب به بایگانی سپر.

آرین منش در پایان اظهار کرد: در انتخابات نهایی ریاست جمهوری هم احزابی که حامی دولت هم بعد از تشکیل دولت به حاشیه رانده شدند و از وجود آنها استفاده نمی کنند. معمولاً در توسعه یافته دولتها پس از استقرار از احزاب حامی خود می توانند استفاده کنند، اما در ایران نه ازنیروهای احزاب استفاده می شود، نه از آنها گرفته می شود در واقع شرایط احزاب ما در ایران اینگونه است.

انتهای پیام