رین آمار در قزوینایسنا/ قزوین طی ۲۴ ساعت گذگذتکنبه ۸ اسفند بر اساس قطعی تخخیصی، ۹۵ بیمار جدید مبتلا به کوید ۱۹ در استان قزوین شناسایی و ۶۲ نفر مد در این مدت بستری شدند; با احتساب این تعداد تختی‌ها، کل بیماران بستری در بیمارستان‌های استان قزوین به ۳۱۹ نفر رسید.

طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در ۲۴ ساعت گذشته، یکشنبه ۸ اسفند بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۹۵ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان قزوین شناسایی و ۶۲ نفر نیز در این مدت بستری شدند.

با احتساب تعداد تختی ها، کل بستری در سطح بیمارستان های استان قزوین به ۳۱۹ نفر رسید، ۵۷ نفر از بیماران نیز در این مدت از بیمارستان ترخیص شده اند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته تعداد افراد بدحال و مرتبط با دستگاه‌های کمکی ۱۵ نفر پنج فوتی با ش از ابتدای استان تهران تعداد کل فوتی‌های استان ۲۷۹۲ نفر بوده است.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۵.۸۰ درصد بالای ۱۲ سال دز اول واکسن هزینه را تزریق کرد ۸۷.۲۹ درصد از افراد بالای ۱۲ سال دز اول و دوم را وارد کرده اند و ۳۷.۱۸ درصد جمعیت بالای ۱۲ هم دز سوم.

انتهای پیام