ریاست جمهوری جمهوری: درخواست ما برای عضویت در اتحادیه اروپا ثبت شده استدفتر ریاست جمهوری جمهوری کشور اعلام کرد، درخواست این درخواست برای عضویت در اتحادیه اروپا پذیرفته شده ش.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، این در حالی است که یک روز قبل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور کشورش درخواست کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا را امضا کرد.

آندری راماک، رئیس دفتر رئیس جمهور جمهوری امروز سه شنبه گفت: درخواست برای عضویت در اتحادیه اروپا تحت فرآیند تسریع پذیرش قرار گرفته، ثبت شده و در دست بررسی است.

یرماک در صفحه توئیتر خود “دیروز زلنسکی درخواست کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا تحت پروسه سریع را امضا کرد در حالی که این درخواست پذیرش قرار گرفته و ثبت شده است.”

رئیس دفتر رئیس جمهور جمهوری آذربایجان کرد که زلنسکی قصد دارد امروز سه شنبه یک پیام ویدیویی را بر

انتهای پیام