رکورد رشد و تغییر پوشش گیاهیِ قطب جنوبتغییرات غیرمعمول در اکوسیستمهای حساس قطبی در دهه گذشته، سرعت گرفته و یکی از پیامدهای آن، رکورد رشد و تکثیر دو گیاه گلدار بومی در قطب جنوب بوده که با بالا رفتن دما در این منطقه به سرعت در حال گسترش هستند.

به گزارش ایسنا، افزایش تعداد گیاهان از سال ۲۰۰۹ در جزایر “اورکنی” جنوبی بیشتر از مجموع ۵۰ سال گذشته است که این رویداد همزمان با افزایش سریع هوا و کاهش تعداد فک های خزپوش رخ داده است.

به گفته، تعداد دو گونه گیاهی موسوم به علف موی جنوبگان (Deschampsia Antarctica) و صدفی سای جنوبگان (colobanthus prettynsis) توسط متخصص در این جزیره از سال ۱۹۶۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد که میزان رشد گونه گیاهی علف مو بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ تقریباً پنج برابر سریعتر از ۲۰۰۹ است.

در دهه گذشته به سرد شدن شدید دما در سال ۲۰۱۲، سالانه میزان گرما در تابستان از ۰.۰۲ به ۰.ا درجه ش.

یکی از اساتید دانشگاه اینسوبریا در ایتالیا، گفت: اکوسیستم های زمینی قطب جنوب به سرعت به این تغی. انتظار افزایش سرعت رشد این گیاهان را داشتم اما نه به این گستردگی. ما شواهد متعددی آورده ایم که نشان می دهد یک تغییر عمده در قطب جنوب در حال رخ دادن است.

به گزارش روزنامه گاردین، بر اساس این مطالعه، محرک اصلی تغییر، گرم شدن بیشتر هوای فصل تابستان است که یکی از بزرگترین رکوردهای تغییرات گیاهی در قطب جنوب را به همراه داشته است. دلیل این است که تعداد کمتری از فُک های خزپوش در جزیره وجود دارد که گیاهان را از بین ببرند. مشخص نیست که چرا تعداد فُک ها کاهش یافته است اما احتمالاً به تغییرات رخ داده در میزان در دستیابی است.

انتهای پیام