رکوردشکنی گرما در انگلیسبر اساس نتایج یک مطالعه جدید که دیروز (پنجشنبه) منتشر شد، رکورد گرمای بی سابقه ۴۰ درجه سانتیگراد در بریتانیا؛ کشوری که به گرمای تابستان عادت نداشته باشد بدون تأثیرات تغییرات آب و هوایی ناشی از انسان «غیرممکن» خواهد بود.

به گزارش ایسنا، تیمی از دانشمندان و متخصصان تحقیقات آب و هوایی که گرمای بی‌سابقه این ماه در سراسر بریتانیا را بررسی می‌کنند، یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیدند که دمای بالای بی‌سابقه نشان می‌دهد که این منطقه پیامد مستقیم تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی است.

این کارشناسان مدل های پیچیده آب و هوایی را برای تعیین میزان دی اکسید کربن منتشر شده و تأثیر آن بر امواج گرما تجزیه و تحلیل کردند.

گرمای ۴۰ درجه در انگلستان ناشی از تغییرات آب و هوایی است

بر اساس گزارش بی بی سی، آنها گفتند که بدون تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت های انسانی، افزایش دمای هوا به رکورد ۴۰ درجه سانتیگراد نمی رسید، اما ۴ درجه سردتر می شد.

فردریک اتو، دانشمند آب و هوا در امپریال کالج لندن و یکی از نویسندگان این گزارش گفت: “امروز، این یک پدیده طبیعی نادر است. در غیاب تغییرات اقلیمی، این نوع گرمایش بسیار رایج خواهد بود. اتفاق افتادن آن دشوار است. در این منطقه “

در انتهای پیام