رویترز: رید نفت‌ ایران توسط چین بیشتر از ‌قبل تحریم‌هاست


ی ماه‌های گذشته نفت ایران توسط چین رکورد تاریخی را به ثبت رسانده و حتی از میزان پیش از اعم

به گزارش ایسنا، رویترز نوشت: آمارهای به دست آمده از مؤسسات رهگیری خطوط نفتکش نشان می دهد طی ماه های گذشته نفت ایران توسط چین رکورد را ثبت کرده و حتی از میزان تحریم ها تا خروج آمریکا از برجام بیشتر شده است.

بر اساس ارزیابی های سه مؤسسه دریافت خطوط نفتکشها، چین در ماه ژانویه روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده است و این در حالی است که نفت پکن از تهران در سال ۲۰۱۷ و پیش از خروج آمریکا از برجام در بالاترین رقم ۶۲۳ هزار بشکه در روز بوده است.

رویترز: رید نفت‌ ایران توسط چین بیشتر از ‌قبل تحریم‌هاست

انتهای پیام