روند جهانی وضعیت رو به آرامش / هنوز خبری از جهش جدید نیستعضو کمیته علمی کشوری با اشاره به گزارش روند جهانی روبه آرامش است، گفت: هنوز جهش از این ویروس وجود ندارد و انشالله اگر با این ویروس وجود نداشته باشد آخرین جهش امیدواریم با مدیریت صحیح ایام نوروز، سال آینده را. با آرامش شروع کنیم.

دکتر محمد وجگانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ظاهرا پیک امیکرون را پشت سر گذاشتم، گفت: اگر مردم واکسیناسیون نوبت سوم را جدی بگیرند که تا پیش از عید نوروز پوشش واکسیناسیون دز سوم افزایش یابد، حاشیه امنیت جمعیت بیشتر خواهد شد. از طرفی فاصله اجتماعی بویژه پرهیز از اجتماعات و تجمعات می‌توان از بیشتر مردم جلفگر.

وی درباره پیش بینی شرایط در کشور پس از ایام نوروز ۱۴۰۱، اظهار کرد: به دنبال هر تجمع و هر تغییر رفتار مخاطره آمیز، درمان بیماری افزایش بهتر است مردم برای حفظ سلامت این ایام را به درستی مدیریت کنند. خود خانواده شروع کنیم. شاید بیماری در این ایام شدید و حدت سال قبل را نداشته باشد اما در عین حال بی‌دقتی بزرگترین آفت است. شرایط هنوز وجود دارد، اما اگر با شرایط ۲۰ روز یا یک ماه آتی، تغییرات رفتارها را مدیریت کنیم شاید بعد از عید بهتر شدن به روند عادی زندگی و آرامش نسبی بازگردیم.

او تاکید کرد: ما عملا داریم شرایط بحرانی تغییر رفتارها میشویم و برای اینکه سال آینده آرامی باید یک ماه پیشرو را هنرمندان مدیریت کند. مدیریت شرایط ساده است، ‌ اگر افراد نوبت سوم واکسن را دریافت نکردند حتما واکسیناسیون را تکمیل کردند از طرفی استفاده از ماسک در تجمعات بسیار ضروری است. دستورات بهداشتی هیچ تغییری ندارد و کماکان رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از شرکت در مهمان

عضو کمیته علمی کشوری درباره بروز جهش دیگری از حوادث، ‌ بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات بند. روند جهانی هم تقریباً به سوی آرامش است، هروری پروتکلهای خود را اجرا می کند و انشالله اگر با سویه خاص خود را نشویم و امیکرون آخرین جهش امیدواریم با مدیریت صحیح در این ایام، سال آینده را با آرامش آغاز کنیم. همه انتظارات سال آینده پاندمی به آندمی تبدیل می شود و اگر بتوانیم سرعت گسترش آن را داشته باشیم.

وی افزود: این روزها خبرهایی می‌شنو که نگران کننده هستند، این افراد واکسن تزریق نمی‌کنند عامل نکته حائز مهم در این ایام است که افراد مبتلا به بیماری های زمین های و کسانی که دارای سیستم ایمنی هستند، مبتلایان به سرطان ها و … بیشتر از دیگران باید مراقب خود باشند.

انتهای پیام