روزهای پایانی جایزه سعدی‌خوانی «گلستان»مراسم پایانی جایزه سعدی‌خوانی «گلستان» همزمان همراه خود روز عید فطر برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی‌مندان به همان اندازه ۵ روز بلند مدت جایگزین دارند {در این} مسابقه نمایندگی کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا رائری، سرزنده باکلاس دانستن درباره  اندیشه برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه نمایندگی {در این} مسابقه سعدی‌خوانی نوشته است: یکی اجتناب کرده اند بهترین تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های پبش روی فناوری جدید سوراخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا آنان همراه خود بنیان‌های باکلاس ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناآشنایی‌شان همراه خود گنجینه‌هایی چون «گلستان» سعدی است. مدت‌هاست امتحان شده کرده‌ام اجتناب کرده اند مجاری مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذی‌ربط برای فروش مسابقه «گلستان‌خوانی» اقدام کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر نتیجه گرفته‌ام. ناچار شخصی بازو به کار شده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ممکن است نیز یاری می‌خواهم به همان اندازه برای الهام بخش عموم به آشنایی اصولاً همراه خود گلستان سعدی یاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی کنید. اجتناب کرده اند سال در گذشته مسابقه‌ای برای قرائت بخشی اجتناب کرده اند دیباچه گلستان سعدی برگزار کردیم (همراه خود جایزه) به همان اندازه کنجکاوی‌مندان در کل ماه مبارک رمضان ویدئوهای گلستان خوانی را همراه خود هشتگ #جایزه_گلستان آشکار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت ماه مبارک رمضان نیز جوایز تقدیم شود.

شرایط نمایندگی در مسابقه

برای مسابقه (بخشی اجتناب کرده اند دیباچه گلستان کدام ممکن است ادعا می‌شود) به همان اندازه بالا ماه رمضان وقت دارید. برای همراهی در مسابقه گلستان‌خوانی ویدئو شخصی هر دو فرزندان‌تان را در صفحه شخصی آشکار کنید.
( ساده محتوای متنی ادعا‌شده اجتناب کرده اند دیباچه گلستان را بیاموزید)
نمایندگی ممکن است در مسابقه ساده برای برداشتن جایزه نیست، اما علاوه بر این همراه خود تخلیه ویدئو به سهم شخصی قدمی مؤثر برای فروش گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت این باروی باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی برداشته‌اید.

ملاحظه کنید؛ اجتناب کرده اند موسیقی به‌عنوان صدای زمینه استفاده نکنید به همان اندازه اجرای عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات به‌درستی شنیده شود.

حاضر طیف گسترده ای از ابتکارها مورد ملاحظه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای محتوای متنی به زبان غیرفارسی هر دو به‌صورت موزیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجرای بیش اجتناب کرده اند خوب نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان‌محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید… آزاد است، ولی به‌خاطر داوری یکدست، توسط هیأت انواع اجتناب کرده اند داوری بخش بی نظیر جدا گذاشته خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش شایستگان تقدیر مورد داوری قرار خواهند گرفت.

نمایندگی برای تمام سنین آزاد است با این حال میل همراه خود کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان {خواهد بود}.

در ویدیو ضبط‌شده حتی‌الامکان تصویر نمایندگی‌کننده واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمبرداری اجتناب کرده اند روبه‌رو باشد.

اجتناب کرده اند درج اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانی در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل ویدئو .

در کپشن (محتوای متنی زیر ویدئو) جهت راحتی در پیداکردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد آثار، حتماً نشانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتگ زیر درج شود:
‏@zaeri.mohammadreza
‏@golestanprize
#جایزه_گلستان

دانش هویتی هر نمایندگی‌کننده پس اجتناب کرده اند انواع هیأت داوران اجتناب کرده اند طریق صفحه مناسب جایزه گلستان در دایرکت اجتناب کرده اند نمایندگی‌کنندگان بدست آمده تبدیل می شود، اجتناب کرده اند دقیق عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات در ویدئو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخش دایرکت صفحه را باز بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوابگو باشید.

اجتناب کرده اند هر صفحه اینستاگرام ساده خوب نفر می‌تواند نمایندگی تنبل. (طبیعتاً برای خردسالان کدام ممکن است صفحه‌ای ندارند، اجتناب کرده اند صفحه پدر هر دو مادر هر دو سایر بستگان، تنها برای خوب نفر می‌توان استفاده کرد)

تنها صفحاتی در مسابقه نمایندگی داده می‌شوند کدام ممکن است باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی (public) باشند.

اگر در اینستاگرام صفحه‌ ندارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً برای این مسابقه صفحه باز می‌کنید، حتما صفحه مشخص شده به همان اندازه بالا ادعا نتایج سرزنده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته نشود.

هیأت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران، اجتناب کرده اند زمان کشتی تأثیر به همان اندازه پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج اگر متوجه تخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلبی شود، حق بردن نمایندگی‌کننده را اجتناب کرده اند توسعه مسابقه برای شخصی محفوظ می‌داند.

صفحه مناسب جایزه گلستان را دنبال کنید به همان اندازه در جریان استوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست‌های مرتبط باشید. همه دانش اجتناب کرده اند طریق این صفحه ادعا خواهد بود.

جوایز مسابقه

فعلا میزان جوایز به همین ترتیب برای نفر اول؛ ۴ میلیون تومان،

نفر دوم؛ سه میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفر سوم؛ ۲ میلیون تومان است. 

همراه خود افزایش رقم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان جوایز تنظیمات هم ادعا خواهد بود. (سال در گذشته به ۱۰ نفر جایزه گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ کل جوایز به پنجاه میلیون تومان رسید)

ملاک‌های تعیین مقدار

قرائت دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت

خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار در اجرا

میزان دیده شدن ویدئو

* اجتناب کرده اند هر صفحه ساده خوب ویدئو در داوری قرار می‌گیرد

محتوای متنی جایزه

*ساده همین عبارات دیباچه گلستان را بیاموزید

«باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوان نعمت بی‌دریغش در هر مکان واحد کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد زمانی به خطای منکر نبرد.

ای کریمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند خزانه غیب
گبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسا تعهد خور داری

دوستان را مکان کنی محروم
باید کدام ممکن است همراه خود دشمن این تذکر داری

فرّاش باد صبا را آموزش داده شده است به همان اندازه فرش زمرّدی بگسترد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایهه ابر بهاری را فرموده به همان اندازه بنات نبات در مهد پایین بپرورد. چوب را به خلعت نوروزی قبای بی تجربه ورق در بر گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده. عصاره نالی به توانایی او شهد فایق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

ابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلک در کارند
به همان اندازه باید نانی به کف آریّ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به غفلت نخوری

همه اجتناب کرده اند بهر باید سرگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانبردار
شرط عدالت نباشد کدام ممکن است باید فرمان نبری»

*راهنمایی: برای ورزش خوانش محتوای متنی می‌توانید اجتناب کرده اند الگوی‌های اجراشده کدام ممکن است در وب حال است بیشترین استفاده را ببرید.

انتهای پیام