روزشمار «انقلاب دوم» رونمایی شد«تاب «انقلاب دوم» توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر و وارد بازار نشر شد.

به گزارش ایسنا، مجموعه بزرگ روزشمار جنگ ایران و عراق اولین اثر پژوهشی و منحصربه‌فرد نر مرکز اسناد. این روزشمارها شامل مقاطع جنگ قبل از جنگ، دوران جنگ تحمیلی و دوران پس از جنگ و همچنین روزشمارها.

کتاب «انقلاب دوم» جدیدترین اثر منتشر شده در حوزه روزشمار است که مقطع زمانی مهمی را شامل می‌شود که در این دوره زمانی رخداده و در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و بین الملل تأثیرگذار بوده است. بر این اساس با محمد عرفان کریمی مدیریت گروه روزشمار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و دکتر علیرضا ی

محمد عرفان کریمی مدیریت گروه روزشمار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با بیان اینکه در روزشمارهای دوران جنگ ایران و عراق دورهای با عنوان “جنگ ماقبل جنگ” داریم، تصریح کرد: به طور خاص روزشمارهای “جنگ ماقبل جنگ” از ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ شروع. و تا ۳۰ شهریور ۱۳۵۹ پایان می‌یابد. در این دوره جنگ آغاز نشده اما درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی بین ایران و عراق ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این مقطع بهعنوان مقطع زمینه سازی یاد می شود، اضافه می شود: طبق تقسیم بندی هایی که در طراحی اولیه انجام می شود ۹ دوره روزشمار برای مقطع «جنگ ماقبل جنگ» طراحی شده است که برخی از این دوره ها با دو جلد روزشمار پوشش داده شده است. تاب پنجم نیز جزو همین دسته روزشمارها است که در مقطع زمینه‌سازی تعریف می‌شود. این دوره آبستن حوادث بسیار سیاسی، نظامی و امنیتی است. در واقع از انقلاب شکوهمند اسلامی یکسری بحرانهای داخلی و کشمکشهای سیاسی در داخل کشور داریم، از طرفی روابط بین الملل بههم خورده است و با تسخیر بعد از آن جاسوسی یک بحران در روابط ایران و آمریکا پیش میآید که خودش شروع به اتفاقات دیگر می کند.

مدیر گروه روزشمار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به انتشار جلد اول از کتاب پنجم روزشمار جنگ ایران و عراق گفت: جلد اول از کتاب پنجم روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان “انقلاب دوم” شامل دوره زمانی ۱۳ آبان تا ۱۰ آذرماه سال می شود.

وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از مهم ترین رخدادهای روزشمار «انقلاب دوم ن ن البته در این کتاب به مطالب مهم دیگری ازجمله مباحث مربوط به قانون اساسی، گروه های معارض نظام، استعفای دولت موقت، کشمکش ها و بحرانی که بین ایران و آمریکا به وسیله میپیوندد، پرداخته شده است.

کریمی به تیم نویسندگان روزشمار «انقلاب دوم» اشاره کرد و توضیح داد: تیمی متشکل از دکتر علیرضا محسنی ابوالخیری، دکتر یعقوب نعمتی و خانم هانیه مرشدی روزشمار پنجم را بر روی خود نوشت. در واقع تدوین کتاب به مدیریت دکتر محسنی بوده است، نظارت و تکمیل به درمان دکتر یعیوب نعمتی و

در ادامه با نویسنده کتاب دکتر علیرضا محسنی ابوالخیری نویسنده روزشمار پنجم از مجموعه روزشمارهای جگ. وی با اشاره به کتاب «انقلاب دوم» گفت: این کتاب جلد اول از کتاب پنجم مجموعه بزرگ جنگ ایران و عراق است که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

ویزمان لازم برای پژوهش و نگارش این روزشمار را دو سال بیان و اظهار کرد: در طرح اولیه قرار بود این کتاب در یک جلد و در یک بازه زمانی ۶۲ روزه یعنی از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ تا ۱۴ دی ماه ۱۳۵۸ منتشر شود ولی اقتضای این دوره بهعنوان باشد. دورهای آکنده از تغییر و تحولات مهم و تعیین سرنوشت نظام جمهوری اسلامی ایران، حجم کتاب را بیش از حد تصور کرد و پس از آن این تدبیر در نظر گرفته شد که این کتاب در دو جلد منتشر می شود و نقطه تمایز این دو جلد را همه پرسی قانون اساسی قرار دادیم. .

محسنی ابوالخیری افزود: به اینترتیب کتاب “انقلاب دوم” یک دوره زمانی ۲۸ آبان ۱۳۵۸ روزه از ۱۳ تا ۱۰ آذر ۱۳۵۸ است و اولین روز از جلد دوم روز همهپرسی قانون اساسی است. جلد دوم هم مراحل پژوهش و تدوین را می‌گذراند.

وی با بیان اینکه این روزشمار از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از شروع جنگ بهعنوان دورهای که زمینه جنگ در آن شکل گرفت به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا جنگ آغاز شد، بیان کرد: کتاب «انقلاب دوم» بهعنوان روزشماری که دوره پیش از جنگ را موردبررسی قرار می دهد در پاسخ به همین پرسش منابع اولیه و ثانویه موجود را مورد.

نویسنده کتاب «انقلاب دوم» به روش تحقیق خود برای نگارش این جلد از روزشمار اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع در این کتاب، منابع ارزشمند موجود در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هستند، کما اینکه از منابع ثانویه نیز به اندازه کافی استفاده می شود. .

وی با بیان اینکه چگونه نگارش و روش ارائه مطالب، روش گزارش نویسی منحصربهفرد مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است، توضیح می دهد: در این روش هرروز شامل گزارش منسجم و سازمانیافته شبیه یک مقاله کوچک است که با یک شماره از متمایز می شود. . برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش توصیفی بدون تحکم نظری برای ارائه استفاده از روش عینیت تاریخی استفاده می‌شود.

وی در ادامه به کتاب «انقلاب دوم» پرداخت و عنوان کرد: کتاب «انقلاب دوم» بهمرور و توصیف وقایع یکی از نهادهای مهم و سرنوشت ساز نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در طول این مقطع ۲۸ روزه به نوع رابطه با نظام خارج و ساختاری این نظام تحت عنوان قانون اساسی

محسنی ابوالخیری افزود: در این دوره زمانی وقایعی به برنامه پیوستند که هرکدام نقطه عطفی در روند نظام جدید هستند و برخی هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم زمینه ساز آغاز جنگ عراق علیه ایران می شوند. ازجمله تسخیر سفارت آمریکا در تهران و آغاز کشمکش علنی ایران با متحدانش، وجود تنش در مناسبات ایران با عراق، کشمکش در مناطق کردنشین غرب ایران بین حکومت مرکزی و گروه های مخالف و در نهایت کشمکش های داخلی گروه های سیاسی بر سر قانون اساسی.

وی بیان کرد: در یک چشمانداز در دوره زمانی کتاب “انقلاب دوم” ایران در معرض تنش های گوناگون داخلی و خارجی قرار دارد که این فضای مساعد را برای نشان دادن عوامل دفاعی امنیتی ایران فراهم می کند که از دیدگاه دولت عراق فرصتی مناسب برای تجاوز می کند. به خاک ایران برای ساختن به داعیه منطقه‌ای خودش می‌شد.

نویسنده کتاب «انقلاب دوم» در خصوص چرایی عنوان کتاب گفت: عنوان «انقلاب دوم» بر زمینه تاریخی دوره کتاب در ارتباط با سیر تکمیلی انقلاب ایران و تکمیل نظام سیاسی سیاسی بعد از انقلاب انتخاب شده است. در این دوره حرکت انقلابی ملت ایران در تداوم انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، که با طرد دیکتاتوری و حفظ آزادی همراه بود وارد مرحله بعدی یعنی طرد استعمار و کسب استقلال تحت عنوان انقلاب دوم شد. همچنین در این دوره نظام سیاسی ایران در دنباله دگرگونی و انقلاب سابق خود که تحت عنوان جمهوری اسلامی رخ داده است با ترسیم ساختاری در قانون اساسی چهره کامل به خود گرفت.

انتهای پیام