رورت ارتقای محیط زیست در بدنه شهرداریهای کلانشهرهاکمیته تخصصی محیط زیست و پایدار رئیس مجمع کلانشهرها گفت: ارتقای ساختار زیست محیطی در بدنه شهرداری های کلانشهرها چه از حیث اختصاص منابع مالی و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و می توانند در تجمیع، انسجام و راه حل مباحث محیط زیستی در شهرداری های کلانشهرها بسیار درمان شوند. باشد.

به گزارش ایسنا، شینا انصاری درهشتمین کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کلانشهرهای ایران که صبح امروز با حضور دبیرکل مجمع کلانشهرهای ایران، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای کلانشهرها، کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار مجمع کلانشهرها، مجمع معاونت زیست محیطی و توسعه پایدار مجمع کلانشهرها، معاونت مجمع عمومی کلانشهرها و مدیران مدیران شهرداری های ۲۰ کلانشهر به صورت برگزار شد، ضمن ارائه گزارش آنلاین انجام شده کمیته محیط زیست کلانشهرها گفت: کمیته تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار کلانشهرها برای تبادلات تجربی موفق محیط زیست شهری پویایی و رسالت خود را دنبال کند.

وی اضافه کرد: مواردی مانند تامین منابع پایدار، عوارض آلایندگی محیط زیست و صرف آن در مسائل محیط زیستی شهرها، مدهای حمل و نقل پاک، موضوع سیالابها و عوارض محیط زیستی آن با توجه به زندگی سیلاب در سال ۹۸ قوانین و حقوق محیط زیست در بحث مدیریت منابع آب، استفاده از منابع منابع آب و بهینه سازی مصرف انرژی، مصرف هوا و هوای پاک و آیین نامه های اجرایی مرتبط با شهرداری ها، سیاهه انتشار هوای تصمیم گیری برای تصمیم گیری های مدیریتی در حوزه شهر هواست با تجربه کلان مشهد، محیط زیست محیطی زیست محیطی کلانشهر. یزد، تجربه کلانشهر تهران در معرفی و پایش منابع آلاینده و مشخصا اطلس پایش منابع، و تالابهای شهری و سازوکارهای حفاظت و مدیریت آن، از اهم موضوعات مطروحه در جلسات پیشین این کمیته تخصصی بود.

انصاری با اشاره به افزایش ساختار زیست محیطی در بدنه شهرداری های کلانشهرها اظهار کرد: ما در اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با ستاد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار از اوایل دهه ۸۰ تا تشکیل مرکز مدیریت و بعد از تشکیل اداره کل و تغییر ساختار تصویب سازمانی و تشکیل ادارات متناظر در مناطق تهران ۲۲ گانه فراز و فرودهایی را گذراندیم که باور داریم این تجربیات در تکوین و ایجاد یک ساختار سازمانی و بودجه مشخص ممکن است درسهایی را که برای کلانشهرها وجود داشته باشد.

کمیته تخصصی محیط زیست و مرکز پایدار کلانشهرهای ایران بررسیان کرد: مسائل و معضلات اولویت دار محیط زیستی در اشل و کشفی بزرگ در کلانشهر تهران وجود دارد. تمرکز ۱۷ درصد جمعیت و استقرار ۴۵ درصد صنایع و سایر مولفه‌ها باعث شده است که کلانشهر تهران با مسائل پیچیده ای انجام شود.

وی اضافه کرد: در عین حال تجربی مانند سامانه ارزیابی محیط زیستی برای کلیه پروژه های عمرانی و توسعه شهری، تجربیات شرکت کنترل کیفیت هوا و سامانه ایستگاه های پایش هوا و صدا که اولین و قدیمی ترین در کشور است یا مباحث اجتماعی مانند تشکیل کانون های محیط زیست و خانه ها. محیط زیست در سراهای محلات، بهینه سازی مصرف انرژی و تغییر پذیری هایی که شهرداری در این زمینه توجه جدی را انجام می دهد، پروژه های تهران بازچرخانی پساب، هوشمندسازی و مرکز صداخانه شهر تهران از یک طرف شهر تهران هم در کنار سایر کلانشهرها کمک کننده است. و انتقال دهنده تجربه باشد و هم نیازمند این باشد که از سایر کلانشهرها تجارب موفق را بیاموزد.

انصاری در پایان اظهارکرد: اختصاص توسعه ساختار محیط زیست در بدنه شهرداری های کلانشهرها چه از حیث منابع مالی و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و توانمند می تواند در تجمیع، انسجام و راهبری مباحث محیط زیستی در شهرداری های کلانشهرها بسیار خوب باشد که امیدواریم با حمایت از بیش از حد. از پیش مدیران مجمع به موضوعات محیط زیست شهری این مهم محقق شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران این نشست پس از طرح نظرات و پیشنهادات نمایندگان کلانشهرها در خصوص ارتقای ساختار محیط زیست شهرداری ها، شهرداری اصفهان درباره تجربه تکمیلی شهری برای آبیاری فضای سبز ارائه شد.

انتهای پیام